Takdim

Aziz okuyucu, Bizim Ahıska dergisinin, ikinci sayısını takdim ediyoruz. Birinci sayımız, hedef kitleye ulaşmış; büyük bir sevinç, memnuniyet ve takdirle karşılanmıştır. Biz, ilk sayımızın takdim yazısında ifade etmeye çalıştığımız yayın ilkelerimiz doğrultusunda üzerimize düşeni yapmanın sevincini yaşıyoruz. Ahıska Türkleri davası yolunda yapılması gerekenleri bir an evvel gerçekleştirmenin gayreti içindeyiz. Zira zaman çok geç, problemler tahammül […]

Devamını oku


 Ahıska Türkleri Birinci Ankara Konferansı Açılış Konuşması

  (TOBB Konferans Salonu-Ankara, 27 Kasım 2004)             Ahıska ve çevresinin Türk ahalisi, 14-15 Kasım 1944 gecesi, kamyonlarla demiryolu boylarına getirilerek yük ve hayvan vagonlarına dolduruldu. Bir ay süren ölüm yolculuğundan sağ kalanlar, Orta Asya ülkelerine götürüldüler. Sürgün halk, on iki sene kamp hayatına mahkûm olarak yaşadı, sonra da kendi hâline terk edildi. Bütün girişimler […]

Devamını oku


 Ahıska Türkleri Birinci Ankara Konferansı Protokol Konuşması -1

TBMM’nin Değerli Başkanvekili, Değerli Milletvekillerimiz, Değerli Konuklar ve Ahıskalı Kardeşlerim, Değerli Basın Mensupları, Hepinizi saygıyla selâmlıyorum. Hayırlı sabahlar, hayırlı günler diliyorum ve bu toplantımızın inşallah verimli geçmesini, somut sonuçlar üretmesini ve fayda getirmesini temennî ediyorum. Uzaklardan gelen Ahıskalı kardeşlerime de hoş geldiniz diyorum. Ahıskalı kardeşlerimiz zor günler yaşadılar. Bunu hepimiz biliyoruz ve burada da Federasyonun […]

Devamını oku


 Ahıska Türkleri Birinci Ankara Konferansı Protokol Konuşması -2

Sayın Bakanım, Değerli dostlar, biraz önce başkanımı dikkatle dinledim. Bu tarihî yara devam ediyor maalesef, bu davayı çözmek için, çözmekte katkısı bulunduğunu temenni ettiğim bu toplantıda bulunmaktan mutluyum. Bu toplantının Ahıska Türklerinin problemlerinin çözümüne yararlı olacağından eminim ve hayırlar getirmesini yüce Allah’tan temenni ediyorum. Dostlar, Gürcistan bizim komşumuz ve iyi ilişkilerimizin olduğu ülke. Ben çeşitli […]

Devamını oku


 Ahıska Türkleri Birinci Ankara Konferansı Protokol Konuşması -3

Sayın Bakanım, Saygıdeğer Konuklar, Sevgili Ahıskalılar, Bugün burada bir sürgünün 60. Yıldönümü çerçevesinde bugüne kadar geçen bir süreçte vatanlarından, yurtlarında edilmiş bir halkın bugünkü durumunu müzakere etmek üzere bilim adamlarımızın yapacağı bir oturumun öncesindeyiz. Ben bir konuşma metni hazırlamıştım ama bu konuşma metninin zait olduğu kanaatine vardım. Çünkü Federasyon Başkanımız, Değerli Hocamız ve Dostluk Grubu […]

Devamını oku


 Ahıska Türkleri Birinci Ankara Konferansı Protokol Konuşması -4

Aziz Bakanım, Millet Meclisinin Değerli Başkanvekili, Sevgili ve çok çilekeş Ahıskalı kardeşlerim. Gürcistan hükümeti işi zamana bırakıp halledeceğini zannediyor. İpe un sarıyor. İyi niyetli değil. Bu onu yürüten baştaki beyaz tilkinin marifeti… Şevardnadze, zelil bir şekilde kürsüsünden indirildi. O sahneleri unutmayın. Mecliste. konuşurken kendisi gibi aşırı, o aşırı gözükmez, Sovyetlerin en usta diplomatı olan, ortaya […]

Devamını oku


 Ahıska Türkleri Birinci Ankara Konferansı Protokol Konuşması -5

Sayın Bakan, Değerli Hocam, Sayın Meclis Başkanımız, Ben aslında konuşmalara böyle başlamam ama, şimdi Sayın Bakan burada oturuyor, hele hocamdan bahsetmeden nasıl konuşacağım. Çok zaman kaybediyoruz böyle sayın, sayın diye sayarken. Dostlar, kardeşler, kandaşlar, gönüldaşlar, meselemiz, 1944’deki meselemiz, sadece Ahıska Türklerine yapılan bir iş değildi biliyorsunuz. Yani vahşi Stalin’in yaptığı korkunç bir tehcirdi, göçürtme ve […]

Devamını oku


 Ahıska Türkleri Birinci Ankara Konferansı Protokol Konuşması -6

Sayın Milletvekilleri, Değerli Katılımcılar, Sizleri saygıyla selamlıyorum. Duygularımı sizlerle paylaşma fırsatını bana sunan Federasyonun Sayın Başkanı ve değerli yetkililerine de şükranlarımı sunuyorum. Benden önceki konuşmacı Sayın Kanbolat, son konuşmacının güçlülüklerini gayet güzel ifade ettiler. Ahıska Türkleri açısından eksikliğini hissettiğim birkaç konuya temas etmek istiyorum. Ben de Ahıskalı bir ecdadın mensubuyum. Göçlerden, sürgünlerden ve savaşlardan etkilenmiş […]

Devamını oku


 Türkiye’nin Türk Dünyası Politikası, Ahıska Türkleri ve ABD

Türk Dünyası, çok büyük bir coğrafyayı ifade eder. Ortak soy, ortak dil, ortak din, ortak tarih, ortak kültür ve benzeri diğer ortak değerler, hep birlikte, bu coğrafyanın sınırlarını çizer. Türk Dünyası dediğimiz olgunun temelinde, tarihin süzgecinden geçerken, kaderde, kıvançta ve tasada ortak, bölünmez bir bütün halinde hareket ediş, kendini bir bütünün ayrılmaz parçası olarak görüş […]

Devamını oku


 Ahıska Türklerinin Eski Haklarının İadesi ve Vatana Dönüş

Giriş 1648 Westfalya sürecinden sonra egemen ve bağımsız devletler arasında etkili bir hukuk sistemi oluşturulmuştur. 20. yüzyılın başına kadar bu hukuk sisteminin sadece devletler arasındaki ilişkilerde uygulanacağı kabul edilmiştir. 20. yüzyılda uluslararası hukukun sadece devletler arasındaki ilişkilere değil, uluslararası örgütler, bağımsızlığına kavuşamamış topluluklar ve uluslararası suçlar, insan hakları gibi konularda ise bireylere de uygulanabileceği kabul […]

Devamını oku


 Ahıska Türkleri Sürgünü ve Sürgünün Hukuki Sonuçları

Ahıska Türkleri kimdir? Ahıska Türkleri olarak bilinen topluluk, 1944’den önce Gürcistan’ın Acara özerk bölgesiyle Tiflis arasında, Meshet sıra dağlarının bulunduğu yörelerde ve Türk sınırı yakınında yaşamaktaydı. Bazıları, bunların Gürcü asıllı olup bu bölgenin 16. yüzyılda Osmanlı hakimiyetine girmesinden sonra İslamiyet’i kabul eden ve Türkleşen kişiler olarak kabul etmektedir. Şu var ki Ahıska Türklerinin, ırkî yönden Türk […]

Devamını oku


 İnsan Hakları Açısından Ahıska Türkleri Sürgünü

Muhterem protokol, Değerli konuklar ve acılarını birebir yüreğimde hissettiğim çilekeş Ahıskalı kardeşlerim, Bugün sizlere üç ayrı sıfatımla hitap edeceğim. Tebliğin konusu gereği hukukçu kimliğimle Ahıska Türklerinin dünden yarına muhatap olduğu insan hakları ihlâllerini, Kök Vakfı-Kırım Kafkasya Enstitüsü Başkanı sıfatıyla konunun örtüştüğü yerlerde stratejik tahlil ve tekliflerde bulunacağım. Kırım Dergisi Editörü olarak da bilinen bir deyimden […]

Devamını oku


 Ahıska Bölgesi ve Ermeni Oluşumu

Sayın misafirler, konuşmama başlamadan önce bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen sayın hocam Yunus ZEYREK ve organizasyon komitesine teşekkür ederim. Konuşmalarda genelde son konuşmacı olmak biraz zordur. İzleyici oldukça yorulmuştur. Gözler bitsin diye bakıyordur. Ayrıca değerli hocalarımız, politikacılarımız konuya hakim oldukları için konu giderek tükenmektedir. Onun yüzünden sürekli olarak aklınızda, ya bu konu da konuşuldu onu […]

Devamını oku


 Ahıska Türkleri Birinci Ankara Konferansı Sonuç Bildirgesi

Sürgünün 60. Yıldönümünde AHISKA TÜRKLERİ BİRİNCİ ANKARA KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ ANKARA-27 Kasım 2004   27 Kasım 2004 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen konferansa, uluslararası hukuk ve uluslararası siyaset bilimcilerle konuya muttali devlet adamlarından başka, birçok bürokrat ve üniversiteli gençlerle vatandaşlardan oluşan kalabalık bir dinleyici topluluğu katılmıştır. Konferans, Federasyon Başkanı Yunus ZEYREK’in meselenin anlamı ve önemini ortaya koyan konuşmasıyla […]

Devamını oku


 Jenosit mi Soykırım mı Sürgün mü? Yoksa Hepsi mi?

Tatil günleri, insanların istirahata ayırdığı bir zaman dilimidir. Ancak idealler, bu istirahati deler geçer. Hatta söz konusu idealin gerçekleşmesi, acılarının veya mutlulukların paylaşılması onlara başka bir haz verir. Bir hafta sonu, TOBB salonlarında Ahıska Türkleri Birinci Ankara Konferansı da böyleydi. Özellikle gençler, üniversite öğrencileri, bir hafta sonu tatilini Ahıska Türklerinin dertlerini, sorunlarını paylaşmakta örnek oldular, emsal teşkil ettiler. […]

Devamını oku


 Ahıska Meşhurları – IV

20.   Said Bey Sicill-i Osmanî, Şerif Mehmet Paşanın biraderi olarak gösterse de doğrusu oğludur.[1] Hakkında fazla bilgiye sahip değiliz. Kapucıbaşı olmuştur. Sicill-i Osmanî, 1832 yılında, Acaralı Hamşioğlu Ahmed Paşanın biraderi Kör Hüseyin Beğ tarafından haksız yere öldürüldüğünü belirtmektedir.[2] Bu elîm vakadan dolayı yakınları arasında “Şehit Said Beğ” diye anılmıştır.   21.  Yusuf Cemil Efendi Sicill-i Osmanî, onun Ahıskalı Abdullah […]

Devamını oku


 Ahıska Türkleri Folklorunda Rus Zulmünü Anlatan Motifler

Yüce Tanrı, Türk oğlunu yaratırken onun kalbinde sönmeyen hürriyet ateşini de alevlendirmiştir. Vatanını “Ana hakkı-Tanrı hakkı” kadar yüce tutan Türk oğlu, hiçbir zaman esaretle barışmamış, vatanın bağımsızlığı, milletinin şerefi uğruna ölümü mukaddesleştirmiştir. Yiğitlik, şehitlik ve gazilerin kahramanlıkları, Orhun Âbideleri’nden ve Dede Korkut’tan günümüze değin Türk folklorunun en yüce ve en şerefli sayfalarını işgal etmiştir. Esaret hayatı ve […]

Devamını oku


 Tanrı Dağları’nın Eteklerinde Sürgünün 60. Yıldönümü

Ahıska Türkleri, 1944 sürgünüyle Orta Asya ülkelerine gönderilmişti. Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’da yaşayan Ahıskalılar, Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla yeni şartlarla karşı karşıya geldiler. Bu şartlarda kültürel varlıklarını yaşatmak, sosyal dayanışmayla birbirine destek vermek amacıyla dernekler kurmaya başladılar. Kırgızistan’da yaşayan Ahıska Türkleri, 1989 yılında Kırgız Cumhuriyeti Ahıska Türkleri Derneği adıyla bir çatı altında toplandı. Dernek, o tarihten […]

Devamını oku


 Putin’e Mektup

Uluslararası Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu, 2004 yılı Aralık ayı başlarında ülkemizi ziyaret etmekte olan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı V. Putin’e bir mektup göndererek Ahıska Türklerinin sorunları karşısında Rusya’nın kayıtsız kalmaması gerektiği dile getirildi. Başkan Yunus Zeyrek imzasıyla kaleme alınarak Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği vasıtasıyla V. Putin’e iletilmesi istenen mektup şöyledir:   Ankara, […]

Devamını oku


 Krasnodar’da Vahşet

Rusya Federasyonu’nun Krasnodar vilâyetinde yaşayan Ahıska Türklerinin problemleri günden güne artmaktadır. Dergimizin önceki sayısında geniş bir şekilde yer verdiğimiz Krasnodar’daki çekilmez hayat, bir cinayetle yeni boyutlara ulaştı.Bu cinayeti bildiren Rus Haber Ajansı “Kubanlı bir Rus, iki genç Ahıskalı kızı silâhla öldürüp diğer Ahıskalıları da vuracağı tehdidinde bulundu” başlığıyla yer verdiği haber yazısını aynen veriyor, ilgilileri yeniden uyarıyoruz. […]

Devamını oku