Edebiyatımızdan

Cihan, vatan’dan ibarettir itikadımca…
Yahya Kemal BEYATLI

Yahya Kemal BEYATLI
(1884-1958)

Türk edebiyatının en önde gelen şairlerindendir.
Makedonya-Üsküp’te dünyaya geldi. İlkokulu burada okudu. Orta öğrenimini Selanik ve İstanbul’da tamamladı. Paris Siyasal Bilgiler Fakültesinde okudu. İstanbul’da üniversite hocalığı yaptı. Varşova ve Madrid elçiliğinde bulundu. Milletvekilliği yaptı. 1948’de Türkiye’nin Pakistan Büyükelçiliğine tayin edildi. İstanbul’da vefat etti.
Ünlü eserleri:
Kendi Gök Kubbemiz (Şiir), Eğil Dağlar, Aziz İstanbul (Nesir).

AKINCI
Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle…

Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan,
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.

Bir gün doludizgin boşanan atlarımızla,
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla…

Cennette bugün gülleri açmış görürüz de
Hâlâ o kızıl hatıra titrer gözümüzde!

Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!

***

26 Ağustos 1922

Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yarabbî!
Senin uğrunda ölen ordu budur Yarabbî!
Tâ ki yükselsin ezanlarla müeyyed nâmın,
Gaalib et, çünkü bu son ordusudur İslâm’ın.

Yahya Kemal BEYATLI

BU VATAN KİMİN?

Bu vatan, toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır,
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.

Ardına bakmadan yollara düşen,
Şimşek olup çakan, sel olup coşan,
Huduttan hududa yol bulup koşan,
Cepheden cepheyi soranlarındır.

Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı yakut olan bu vatan,
Can verme sırrına erenlerindir.

Orhan Şaik GÖKYAY

VATAN TOPRAĞI

Senelerce sana hasret taşıyan
Bir gönülle kollarına atılsam;
Ben de bir gün kucağında yaşayan
Bahtiyarlar arasına katılsam.
………….
Kadir Mevlâm eğer senden uzakta
Bana takdir eylemişse ölümü,
Rahat etmem bu yabancı toprakta
Cennette de avutamam gönlümü.

Orhan Seyfi ORHON

ORDA BİR KÖY VAR UZAKTA

Orda bir köy var uzakta,
O köy bizim köyümüzdür!
Gezmesek de, tozmasak da,
O köy bizim köyümüzdür!

Orda bir ev var uzakta
O ev bizim evimizdir!
Yatmasak da kalkmasak da,
O ev bizim evimizdir.

Orda bir dağ var uzakta,
O dağ bizim dağımızdır!
İnmesek de çıkmasak da
O dağ bizim dağımızdır.

Ahmet Kudsi TECER