Bu Dergi

Aziz okuyucu,

Bu dergi, mazlum Ahıska Türklüğünün derdine derman olmak amacıyla kurulmuş olan ULUSLARARASI AHISKA TÜRK DERNEKLERİ FEDERASYONU’nun yayın organıdır.

Ahıska Türklerinin yurt içi ve yurt dışındaki dernekleri bir araya gelerek merkezi Ankara’da bulunan Uluslararası Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu’nu kurdular. 19 Haziran 2004 tarihinde birinci olağan genel kurulunu yapan Federasyon, yeni yönetim organlarını oluşturdu.

Federasyon Yönetim Kurulu, 20 Ağustosta yaptığı toplantıda, Bizim Ahıska dergisini çıkarmaya karar verdi. Bu karar doğrultusunda bütün derneklerimizin ve bütün Ahıska Türklerinin sesi olmayı amaçlayan bu dergi, şimdilik üç ayda bir yayımlanacaktır.

Bizim Ahıska, Ahıska Türklerinin kültürel değerlerini ön plânda tutacaktır. Bunun yanında Türk millî kültürünün temel taşlarını sayfalarına yansıtarak uzun yıllar anayurttan ayrı düşmüş olan halkımızın Anadolu Türklüğü ile kucaklaşmasına -karınca kararınca- yardım edecektir. Federasyon ve derneklerimizin faaliyetleri de sayfalara yansıyacaktır. Böylece dergi, hemşehrilerimizin hem kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek hem de gündemi takip etmelerine yardımcı olacaktır.

Bizim Ahıska, halkımızın tarihî hukukunu savunacak, bu hukuku tanımayanlara hak ettikleri cevabı verecektir.

Gürcistan ve Ermenistan sınır boylarını teşkil eden Kuzeydoğu Anadolu, basınımızda lâyıkıyla yer almayan bir bölgedir. Bu bölge üzerine yazılanlar, turizmle sınırlı kalmakta, bazıları da yalan üzerine kurulmuş birtakım etnik kışkırtmadan öteye gidememektedir. Ahıska’nın da içinde bulunduğu bu coğrafya, Bizim Ahıska’nın ilgi alanına girmektedir. Dolayısıyla bu ilk sayıdan itibaren bölgeyle ilgili yazılara yer vermeyi arzu etmekteyiz.

Diğer taraftan bu dergi, Türk kamuoyuna Ahıska Türklerini tanıtma görevi yapacaktır. Bu düşünceyle, ilk sayımızda Ahıska kitapları sayfası vermeyi de uygun bulduk.

Bu dergi, eli kalem tutan Ahıskalılar ve Ahıska dostlarının duygu ve düşüncelerini yansıtacaktır. Bilinmeli ki, nerede bir Ahıskalı varsa, bizim kalbimiz orada atmaktadır; onların sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir. Bizim Ahıska dergisi, dünyanın dört bir yanındaki Ahıskalıların sesi olmak emelindedir. Bunun için de hemşehrilerimizin yaşadıkları yerlerdeki hayatını yansıtan yazılarını bekliyoruz.

Türkiye’den başka Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan’a da ulaşan dergimizi çok okunan, aranan ve sorulan bir dergi hâline getirmek istiyoruz.

Bu ilk sayıda Ahıska Bölgesi ile Ahıska Türklerinin genel meseleleri ve kültürüyle ilgili yazılara yer verilirken birtakım sapkınlara da cevap verilmiştir.

Bu yazılar, derginin genel yayın politikası ve muhtevası hakkında fikir verir zannediyoruz.

Yeni sayılarda buluşmak ümidiyle…