Durma Vur! -Şiir-

Bir zamanlar millet uyurken Ziya Gökalp şöyle seslenmiş

 (Bu şiirdeki Yunan’ın yerine Ermeni konulabilir!):

Durma Vur!

Durma Yunan, durma, kibrini artır!
Türklüğün başına hakaret yağdır!
Uyuyan bir kavme bu zillet azdır,
Vur eski kölesi, utandır onu;
Bırakma uyusun, uyandır onu!

Bu yurdun haznesi onun elinde,
Fakat anahtarı senin belinde,
Kalmış aç ve garip, kendi ilinde;
Vur eski kölesi, utandır onu;
Bırakma uyusun, uyandır onu!

Zorla onu, yeni revişe girsin,
Gemi yapsın, alış verişe girsin,
Fabrikalar açsın, her işe girsin;
Vur eski kölesi, utandır onu;
Bırakma uyusun, uyandır onu!

Sıkıştır ki ordu, donanma yapsın,
Garpte ne terakki görürse kapsın,
Türklüğü tanısın, Tanrı’ya tapsın;
Vur eski kölesi, utandır onu;
Bırakma uyusun, uyandır onu!

Zannetme, yaptığın hoşa gitmiyor,
Terakkimiz koşa koşa gitmiyor,
Emin ol, emeğin boşa gitmiyor;
Vur eski kölesi, utandır onu;
Bırakma uyusun, uyandır onu!

Ziya Gökalp