İki Ahıskalının Ahıska Köyleri Üzerine Karşılıklı Deyişmesi

Orhan URAVELLİ – Adem AHISKALI

Orhan:
Ahıska’dan çıhdım  şaşurdum yoli,
Bir araba geçti otinen doli,
Süren bir kız idi, başi kişmorli,
Kız sen Ahıska’nın neresindensin?

Adem:
Ahıska’dan çıhmiş şaşurmiş yoli,
Zahar ki, bilmiyer sağinen soli,
Naçar kalmiş burada, kırılmiş koli,
Ola Ahıska’nın neresindensin?

Orhan:
Çapanın ağzıni taşa vuran mi?
Tavşalın ucuna para yığan mi?
Temlala, yohsam ki, Karatuban mi?
Kız sen Ahıska’nın neresindensin?

Adem:
Aslanım baltayi taşa vurmişin,
Ağlanacak yerde daim gülmişin,
Bu kafaynan başan bela almişin,
Ola Ahıska’nın neresindensin?

Orhan: 
Gizlinden oğlani çittiliyan mi?
Minderin altına kurka yığan mi?
Abli mi, Sürli mi, ya Kobliyan mi?
Kız sen Ahıska’nın neresindensin?

Adem:
Meşhurdur Sahan’ın kanuni nazi,
Dışardan saçıp da alurlar kızi,
Kathali neneler sorğular sizi,
Ola Ahıska’nın neresindensin?

Orhan: 
Gendini begenür Azğurli olan,
Düzüni desene söyleme yalan,
TataletKikinetÜdeOrçoşan,
Kız sen Ahıska’nın neresindensin?

Adem:
Dostluk içün yürekleri yaharlar,
Çay gecıhsa bir mürgüler kaharlar,
Hapa haptan sorilari çaharlar,
Ola Ahıska’nın neresindensin?

Orhan: 
Simiçka satan Hırtızli misin?
Gecede gec yatan Sohtevli misin?
Yohsam ki sabursuz İntelli misin?
Kız sen Ahıska’nın neresindensin?

Adem:
Pulate’de Molla Mehsüt sorulur,
Bazileri savuh pece sarılur,
Yuhuli mehleden sene sorulur,
Ola Ahıska’nın neresindensin?

Orhan:
Karileri felli Uravel’den mi?
Andır kalmiş Koltahev’den mi?
Olmiya çamurli Pulate’den mi?
Kız sen Ahıska’nın neresindensin?

Adem:
Molla Mürtez, İlimdar’ın hocasi,
Sefilî’dür âşıhların yücesi,
Söz meydanında ter tökmiş necesi,
Ola Ahıska’nın neresindensin?

Orhan: 
Hinkal yapamiyan Şurdoli misin?
İnek sağamiyan Andali misin?
Macar begenmiyan Bogali misin?
Kız sen Ahıska’nın neresindensin?

Adem:
Harcamliler kellerini tararlar,
Varhanliler buna ilac ararlar,
Soğaninen başın gözün yararlar,
Ola Ahıska’nın neresindensin?

Orhan: 
Belki kirezi bol Gesundalisin,
Acep odun yığan Odundalisin,
Hele dur yoğise Sımadalisin,
Kız sen Ahıska’nın neresindensin?

Adem:
Nedense sevilmez Ğorze’nin adi,
Zediban’da uzadurlar koşadi,
Soruma cevap ver, burainadi,
Ola Ahıska’nın neresindensin?

Orhan:
Dili uzun, yegin Heroli misin?
Etli çorba seven Çelali misin?
Soğan ekmek yiyen Tobali misin?
Kız sen Ahıska’nın neresindensin?

Adem:
Şaşurup yollari getsen Çela’ya,
Gözeldür evleri, benzer saraya,
Bazileri çok düşkündür paraya,
Ola Ahıska’nın neresindensin?

Orhan: 
Bizim Çeçla desem, yollari taşli,
Sakunet bekliyer gözleri yaşli,
Bir cevap versene ahılli başli,
Kız sen Ahıska’nın neresindensin?

Adem:

Çeçlali olsaydım derdim: Emımcan,
Ağzından tökülür lal ile mercan,
Bin bilsen de bir bilene soracan,
Ola Ahıska’nın neresindensin?

Orhan: 
Niyala soldadur, Asmiza sağda,
Varhan’ın kızlari yaylahda dağda ,
Alma, armut, cancur tökülür bağda,
Kız sen Ahıska’nın neresindensin?

Adem:
Gomoro’da Hozikler yapuşur sana,
Seleh, Karahmetler hepsi bir yana,
Yitgün Gomoroli sormaz mi sana,
Ola Ahıska’nın neresindensin?

Orhan: 
LebisLaşhev yohari kövler,
SinibanGurkel dereye siner,
Mugaret düzünde laleler biter,
Kız sen Ahıska’nın neresindensin?

Adem:
Molla Mehdi Ahıska’dan sürülür,
Çocuhlari Sibirya’da görülür,
Her nere gedersen suval sorulur,
Ola Ahıska’nın neresindensin?

Orhan:
Solumda Çobaret, karşide Muhe,
Georgisimda’da havyalar kuhe,
Kaharet, Apiyet, Zigila, Kılde,
Kız sen Ahıska’nın neresindensin?

Adem:
Heroliler yerennügi severler,
Yerennükten misefiri dögerler,
Sene bile leğep tahar gülerler,
Ola Ahıska’nın neresindensin?

Orhan: 
Bolacur’dan Sür’e, ordan Zazola,
Hona mi, Mineze yoksam Orpola,
LelivanSahan mi, OtaOşora,
Kız sen Ahıska’nın neresindensin?

Adem:
Kızlari yegindür söyliyem sene,
İşdersen bu kövde şansıni dene,
Şehitler diyari soriyer gene,
Ola Ahıska’nın neresindensin?

Orhan: 
Orhan, o puvarın yolunda dursa,
Zümrüt dağlarında gezip yorulsa,
Gene yoldan geçen o kıza sorsa,
Kız sen Ahıska’nın neresindensin?


Adem:

Adem der, puvarın yolunda durma,
Üzülüp boşuna kendini yorma,
Ne olur nişanli bir kıza sorma:
“Kız sen Ahıska’nın neresindensin?”