Toplu Konut İdaresinden Ahıska Konutları

Dr. İbrahim AGARA

Eski Sovyetler Birliği coğrafyasında büyük ıstıraplarla hayat mücadelesi veren Ahıska Türkleri için TBMM, 02.07.1992 tarihinde 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun’u çıkarmıştır. Bu kanun çerçevesinde 1994 tarihinden sonra 50 bine yakın insan iskânsız göç etmiş ve Türkiye’nin muhtelif şehir ve kasabalarına yerleşmişlerdir.

Birkaç defa sürgün ve soykırıma maruz kalmış toplumun sıkıntılarının bir kısmını gidermek için Uluslararası Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu (AHDEF), 59. Hükümetin başlattığı “Yoksul aileleri kira öder gibi ev sahibi yapma” kampanyasını sevinçle karşılamıştır. AHDEF Yönetim Kurulu, iki başkan yardımcısı Dr. İbrahim Agara ile Mevlüt Eşref’i, Toplu Konut İdaresi’yle görüşmeler için temsilci tayin etmiştir.

AHDEF, Federasyon üyeleri için İzmir ili merkez ilçesi Dereköyünde Ahıska Türklerine TOKİ tarafından konut yapılması hususunda Başbakandan talepte bulundu. Bu talebi yerinde bulan Sayın Başbakanımız R. Tayip ERDOĞAN, konuyla ilgili başvuruya 31.12.2004 tarihinde onay verdi.

AHDEF Temsilcileri, Ahıska Türkleri konut projesiyle ilgili olarak TOKİ Başkanı Erdoğan BAYRAKTAR ve Başkan Yardımcısı Ercan TIRAŞ’la görüşmeler yaptılar.

Konut talebinde bulunan ailelerin durumları ile ödeyebilecekleri para miktarı, vadelerin 180 aya uzatılması, taksit ödemelerinin evlerin tesliminden sonra başlaması vs. gibi hususlarda mutabakata varıldı.

TOKİ tarafından projelendirme çalışmaları tamamlandı. Evler, 2 oda 1 salon 75m² büyüklüğünde, 15 blok, 480 konut, zemin artı 7 kat şeklinde inşa edilecektir.

Bu evlerin fiyatı 2 milyar peşin olmak üzere 180 ay vadeli, aylık taksitlerin yaklaşık 200 YTL olarak tespit edilmiştir. Yaşlı ve malullere 64 adet A Tip 2 blok, 55 m² , 1 oda 1 salon şeklinde konut yapılmasına karar verilmiştir. Peşin ödemesi olmayan bu konutların aidatı 100 YTL 20 yıl olarak tespit edilmiştir.

Konutlar dışında ilköğretim okulu, düğün salonu, cami, ticaret merkezi ve  kütüphane de projeye dahil edilmiştir. Bu evler ve sosyal tesisler bir sene içinde teslim edilecektir.  Federasyonumuzun yayın organı Bizim Ahıska vasıtasıyla ilgi ve desteklerini esirgemeyen Başbakanımız Sayın Recep Tayip ERDOĞAN, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN, TOKİ Başkanı Sayın Erdoğan BAYRAKTAR, Başkan Yardımcısı Sayın Ercan TIRAŞ, Başkan Danışmanı Levent AKÇAY ve projede emeği geçen TOKİ personeline teşekkür ederiz.

AHDEF-Yönetim Kurulu adına

Başkan Yardımcıları 

Dr. İbrahim AGARA-Mevlüt EŞREF