Stalin Öldü

Öldürdü gec ecel o şeraret dehasını,
Zulmün, şekavetin ezelî mübtelâsını!

Dahhâk onunla ölçüşemez boy, kan içmede,
Şeytana sattı fitnelerin ibtidasını…

Stalin öldü, şimdi cehennem yolundadır,
Vâsıl olunca hapsedecek kethudasını.

Sürgün eder zavallıyı Moskof diyarına,
Yalnız kalır, sürer o cehennem safasını!

-1953-
San’an
(M. Sadık Aran: Karabağ 1895-İstanbul 1971)