Ahıska Konulu Bilgi Yarışması Soruları

Yusuf URAMALI

1.       Ahıska Türkiye’nin hangi iliyle sınırdır?

2.       Ahıska şehrini ikiye bölen akarsuyun adı nedir?

3.       Ahıska topraklarında akan sular hangi denize dökülür?

4.       Ahıska sularını Hazar Denizi’ne taşıyan ünlü ırmağın adı nedir?

5.       Ahıska’da hangi maden işletilmektedir?

6.       Ahıska’nın batısında yer alan  özerk cumhuriyetin adı nedir?

7.       Ahıska’nın kuzeyinde Kutayis yolu üzerindeki gölün adı nedir?

8.       Ahıska’nın ünlü kaplıcası hangi köydedir?

9.       Türkiye’nin Ahıska’ya açılan sınır kapısının adı nedir?

10.   Adıgön’den gelip Ahıska üstünde Posof  çayına karışan akarsuyun adı nedir?

11.   Ahıska’dan yetişen, İstanbul’da tahsil yapan ve Molla Nasreddin mecmuasını çıkaran ünlü gazeteci yazarın adı nedir?

12.   Ahıska, Posof, ve Artvin’de yaşamış, bu bölgede 1268-1578 tarihleri arasında hükûmet kurmuş ünlü ailenin adı nedir?

13.   Ahıska ve çevresi hangi tarihte Osmanlı Devletine katılmıştır?

14.   Ahıska ve çevresi Osmanlı Devletine katılmadan önce hangi devlete bağlıydı?

15.   Ünlü Türk gezgini Evliya Çelebi Ahıska’yı ziyaret ettiği zaman Ahıska Valisi kimdi?

16.   1753 yılında Ahıska’yı ziyaret ederek cami, medrese ve çeşmeleri için şiirler yazmış Osmanlı şairi kimdir?

17.   Ahıska hangi tarihte  Osmanlı Devleti’nden  koparıldı?

18.   Son olarak Ahıska ve Batum’u Türkiye’den koparan antlaşmanın adı ve tarihi nedir?

19.   Ahıska’daki ünlü caminin adı nedir?

20.   Düğünlerde gelinlerin leçek altında kafaya giydikleri kırmızı başlığa ne ad verilir?

21.   Anadolu’yu Bizans İmparatorluğu’ndan alan Türk hükümdarı kimdir?

22.   İstanbul’u hangi padişah hangi tarihte fethetti?

23.   1919 yılında Ahıska cephesinde savaşan ve TBMM’de Ardahan milletvekili olan ünlü Ahıskalı millî kahraman kimdir?

24.   Ahıska’yı asıl Gürcistan’dan ayıran boğazın adı nedir?

25.   1944 Sürgününü Stalin’in emriyle gerçekleştiren diktatör kimdir?

26.   Türk İstiklâl Savaşında Şark Cephesi Kumandanı olup Ahıska’ya da gelen komutan kimdir?

27.   Sürgünden sonra yıllar süren sıkıyönetimli kamp hayatı ne zaman kaldırıldı?

28.   Ahıska’nın Pulate köyünden olup 1937’de komünist rejim tarafından öldürülen ünlü halk şairi kimdir?

29.   Ahıskalı bir Osmanlı Paşası tarafından yine Ahıskalı ustalara yaptırılan ve bugün Ağrı ili sınırları içerisinde bulunan mimarlık harikasının adı nedir?

30.   Türk basınında Ahıska tarih ve kültürüyle ilgili ilk bilimsel yazıları kaleme alan ve 2005 yılı şubatında kaybettiğimiz ünlü bilim adamı kimdir?

SORULARIN CEVAPLARI:

1. Ardahan, 2. Posof Çayı, 3. Hazar denizine, 4. Kür nehri,  5. Linyit, 6. Acaristan, 7. Cazi Gölü, 8. Abastuban, 9. Türkgözü Kapısı, 10. Koblıyan Çayı, 11. Ömer Faik Numanzade, 12. Atabekler, 13. 1578, 14. Safevî Devleti, 15. Atabekli Sefer Paşa, 16. İspirli Hazık Efendi, 17. 1828, 18. Moskova-16 Mart 1921, 19. Ahmediye Camii, 20. Katha, 21. Alp Arslan, 22. Fatih-1453, 23. Osman Server Atabek, 24. Azgur Boğazı, 25. L. Beriya, 26. Kâzım Karabekir, 27. 1956, 28. Sefilî, 29. İshak Paşa Sarayı, 30. Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu