Tataristan Ahıska Türkleri

Gevher FAZAİLOVA

Tataristan, çok güzel bir ülkedir. Kırları, ormanları ve sonsuz ovaları, insanın gözünü ve gönlünü ferahlandırır.

Tataristan’ın başkenti olan tarihî Kazan şehri, Povoljye bölgesinin incisidir.

Eskilik ve yenilik, camiler ve kiliseler, sosyalizm prensipleriyle gelişen kapitalizm, ülkede yaşayan yüzden fazla millete mensup insan çeşitliliği bir aradadır.

Bu milletler arasına biz, Ahıska Türkleri de girdik. Bundan sonra da burada yaşamaya devam edeceğiz. Ancak, gelecek kuşaklar, bu ulu tarihi yerleri benimseyecekler mi, bunu  Allah bilir…

Gerçek  gelişme gösteren bu modern şehirde, bir taraftan, ekonomik istikrarı sağlamak için büyük imkanlar mevcuttur. Fakat kendi toplumumuzdan uzak kalmanın verdiği yalnızlık duygusu insanı bırakmıyor. Elbette bu ülkenin insanları da bizim kardeşlerimiz ama ne de olsa yakın akraba özleminin ağırlığı kendini hissettiriyor.

Terazinin hangi tarafı ağır basacak, bunu kimse kestiremez. Şimdilik biz burada yaşıyoruz ve aktif bir hayat sürdürmeye çalışıyoruz. Bizim halkımızın talihi bu, kader nereye sürüklerse sürüklesin, ayakta kalabilmek için güçlülere karşı göğüs germekten başka çare yok… Hepimiz her yerde bunu mücadelesini veriyoruz…

Ahıskalıların ilk temsilcileri Tataristan’da 1995 yılında göründüler. Kazan’a Kul Şerif Camiinin inşaatı için gelmişlerdi. O zamanlar bu şehirde sayımız çoktu. Şimdi o sayının yarıya indiği söylenebilir. Bazıları iklime alışamadı, bazıları ailesini getiremedi, bazıları ise yabancı bir elde kendine yer bulamadı. Burada kalanlar, kendi işlerini kurdular, ev sahibi oldular.

Kazan’daki iş ve insan ilişkileri, bizim halkımızın da diğerleri gibi kendi örf ve adetlerini, ana dilini ve tarihini korumayı gerektiriyor. Bunun için de bir yıl önce Ahıska Türkleri Derneğini kurduk. Tataristan Cumhuriyeti Millî-Kültür Dernekler Birliği içinde yer aldık. Derneğin kısa vadeli hedefi, Birliğin çok milletli okulunda Türk bölümünün açılması, burada eğitim için gereken her türlü ihtiyacın sağlanması, folklorun gelişmesi ve tarihin öğrenilmesi için çalışmaları başlatmak.

On yılın içinde Ahıska Türkleri ilk defa  Milletler Dostluk Evi’nin salonunda tek aile olarak Kurban Bayramını kutladılar. Geçtiğimiz günlerde Kazan 1000. yılını kutladı. Bu efsanelere konu olan ülke, gerçek komşuluğun ve karşılıklı kültür alış verişinin de memleketidir.