Editörden

Sayın Okuyucularımız,

Derginiz Bizim Ahıska’nın dördüncü sayısını takdim ediyoruz.

Bu sayıda da zevkle ve ibretle okuyacağınızı tahmin ettiğimiz yazılara yer vermeye çalıştık. Ahıska Türklerinin sürgün edilmelerinin üzerinden 61 yıl geçti. Bunca yıldan sonra gelinen noktayla ilgili birbirinden ilgi çekici değerlendirme yazılarına yer verdik.

Son günlerde gündeme gelen ve Avrupa Konseyi’nin girişimiyle nihayet az da olsa şekillenen vatana dönüş hareketiyle ilgili olarak halkımızın ve kamuoyunun dikkatini bu noktaya çekmek ve endişelerimizi paylaşmak istedik.

Bu sayımızda, Ahıska Türklerinin bugün içinde bulunduğu durum ve dönüş hareketiyle ilgili gelişme ve tereddütlere ışık tutmaya çalışan yazılara ağırlık verdik. Nusret KopuzluNereden Nereye Geldik başlıklı yazısıyla konu hakkında genel bir değerlendirme yapmaktadır. AHDEF’in yayınladığı Ahıska Türklerine Beyanname, Federasyon Başkanının Dışişleri Bakanlığına sunduğu yazı ve Yunus Zeyrek’in Sürgünün 61. Yılında Ahıska Türkleri başlıklı yazılar da bu gözle okunmalıdır.

Ahıskalı genç hukukçu Mehteber Kadirova, Gürcü tarafının bazı iddialarını, özellikle Mesh tezini sorgulamaktadır.

Fatma Devrişova’nın derlediği sürgün hatıraları tekrar tekrar okunmaya değer.

Muhammet İzzetoğlu’nun Ahıska seyahat notlarında da hazin sahnelere şahit olacaksınız.

Ahmet Bolacurlu ve N. Çakırgözoğlu’nun yazıları, Ahıska Türklerinin yaşamakta olduğu bazı sosyal meseleler üzerinde tespit ve teklifleri ihtiva etmektedir.

Orhan Uravelli, Bakü’de çıkan ve Azerbaycan’da Ahıskalılar konusunu işleyen bir kitabı değerlendirmektedir. Ahıska Türkleri arasında kullanılan kişi adları üzerinde çalışan Menekşe Sahanlı’nın yazısı da ilginizi çekecektir.

Paşali Seferoğlu, sürgün öncesi Ahıska hayatındaki müzik ve eğlence kültürüne bir kapı aralamaktadır.

Bizim Ahıska, Türkiye gündemini de payına düştüğü kadarıyla yansıtmaya çalışmaktadır. Geçen sayımızda Ermeni meselesini masaya yatıran bir makale sunmuştuk. Bu sayıda da Ermenilerin Anadolu’da gerçekleştirdiği mezalimin bir belgesini sunuyoruz. 1919 tarihli bu belgenin, vicdan sahiplerini derinden düşündüreceğini ümit ediyoruz.

Yunus Zeyrek’in önceki sayılarda da yer alan Ahıska Türklerinin kültür varlıkları üzerine yaptığı çalışmaların bir kısmını bu sayıda da göreceksiniz. Çok önceleri Türkiye’ye yerleşmiş bir Ahıskalı aileden gelen Sayın Fuat Azgur’la yapılan görüşme, edebiyat sayfası, haberler gibi bölümleri de ilgiyle okuyacağınızı umuyoruz.

Daha güzel günlerde ve sayılarda buluşmak ümidiyle muhabbetle selâmlıyoruz.