DERGİMİZİN 34. (BAHAR) SAYISI ÇIKTI!

Değerli Bizim Ahıska dostları, Dergimizin büyük bir şevkle hazırladığımız bahar sayısını sizlere zevkle takdim ediyoruz. Kış sayımızdaki mektupta Fatih Kerimî’nin kitabından bahset- miştik. 2014 yılının ilk bir iki ayında gündemde hep Kırım vardı. İşte Kerimî’nin Kırım’a Seyahat kitabıyla günümüzde dünyanın göz- leri önünde cereyan eden Kırım hadisesini bir arada değerlendirdik. Bu sayımızda Kırım’la ilgili ilgiyle okuyacağınızı umduğumuz baş- ka yazılar da var. Şiir dünyamızın incilerinden biri olan Bahçesaray Çeşmesi’ni de unutmadık… Akademik dünyamızın Ahıskalı çalışkan gençlerinden Rıdvan Çi- til, şehit münevverlerimizden Ömer Faik Numanzade’yle ilgili çalışma- larına devam ederken İbrahim Hasanoğlu da Rus kaynakları ışığında Fergana Faciası’nın icmalini veriyor. 1989 baharının Özbekistan’da Ahıska Türklerine getirdiği felâket günlerinde yaşanan perişanlığı ve darmadağın olmalarını bu yazıdan kolayca takip edebiliyoruz. Birinci Dünya Savaşı’ndan İstiklâl Savaşı’na giden yolda yaşanan- lara ışık tutmak amacıyla kaleme aldığımız Kâzım Karabekir’i Okurken başlıklı yazımızın son bölümünü veriyoruz. Karabekir merhumun elimizdeki bazı dokümanlarını da ayrı bir yazıda ele alacağımızı ümit ediyoruz. Dergimizde elden geldiğince sizlere farklı türlerde yazılar sunma- ya gayret ediyoruz. Tarih, dil, edebiyat, folklor, etnografya vs. Hilmi Özden, Ünal Kalaycı, Kaan Gündoğdu, Yusuf Uramalı ile Beyza Can- Hilâl Kahriman’ın yazıları bu hususta çok güzel örneklerdir. Nusret Kopuzlu, yakın tarihimizde çok konuşulan ve tartışılan ‘Sovyet yardımı’ meselesine ışık tutuyor. Bilenlerin bildiği gibi her- halde bu konuda son söz, bu yazıdaki sağlam bilgilerden ibarettir. Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı Devleti’nin sınırları ile bu sınırlar içinde yaşayan milletlerle ilgili yazıyı da merakla okuya- cağınızı hatta bu yazıdaki bilgileri not edeceğinizi tahmin ediyoruz. Böylece bizim gafletimizi fırsat bilen bazı çevrelere söylenecek sözü- müzün olduğunu düşünürsünüz… Birinci Dünya Savaşı’nın alevli günlerinde Ermeni komşularımı- zın Kars ve Ardahan’da işledikleri akıl almaz, ahlâk ve vicdan kabul etmez cinayetleriyle ilgili bir belgeyi nazarlarınıza getiriyoruz… Bu sayımızda ayrıca bir monolog veriyoruz. Ahıska yüksek tahsil gençliğinin düzenlediği kültür programlarında çok ihtiyaç duyulan bir “tiyatro yavrusu”nu onların istifadesine sunuyoruz. Ve haberler… Bu sayımızda dergimizin ilgi alanına giren birçok haber var. Yaz sayımızda görüşmek ümidiyle bâkî selâm, saygı ve sevgi ile… Yunus Zeyrek