Ahıska Atasözleri

Yazar: Fuat AZGUR

1.      Ac tavuh düşünde dari görür.
2.      Ağlamiyana meme yohdur.
3.      Aluşuh dilin tövbesi olmaz.
4.      Arsızdan ar satın alınmaz.
5.      Baluh baştan kohar.
6.      Bıldırki bayramın mübarek olsun.
7.      Bilgisiz insan, sanki bir hayvan, koy olsun ceyran.
8.      Bir elinen iki karpuz tutulmaz.
9.      Bostanciye telenk satılmaz.
10.  Bülbülün yerine karğalar konmiş.
11.  Çocuhsuz ev, parasız kasaya benzer.
12.  Çufudi öldürmezler, korhudurlar.
13.  Demir sıcağiken egilür.
14.  Deveden böyük fil var.
15.  Dilden gelen elden gelsa.
16.  El yarasi geçer, dil yarasi geçmez.
17.  Eylik et daş altına koy, baluh görmezse halik görür.
18.  Geçi kurtdan kurtulursa gergedan olur.
19.  Gülüni seven tikenine katlanur.
20.  Hers gelür göz karalur, hers gedar yüz karalur.
21.  İnsannuh elden değül, dildendür.
22.  İt utansa don geyar.
23.  Kahve karın doyurmaz, muhabbeti arturur.
24.  Karpuz yata yata böyür.
25.  Kartalın begenmeduğuni karğalar paylaşur.
26.  Kediyi baştan yırtarlar.
27.  Kılıç yarasi eylanur dil yarasi eylanmaz.
28.  Koçluh kuzi komdayken belli olur.
29.  Koçun kuyruği gendine ağırluh vermez.
30.  Komşunun tavuği komşiye gaz gelür.
31.  Kor kuş uçar erbabiyle.
32.  Köşe taşi köşeden düşmez.
33.  Kurdun adi çıhmiş, tilki dünyayi yıhmış.
34.  Kurtların sayasında kuşlar da geçinür.
35.  Leylegin ömri lak lakinen geçer.
36.  Mal deduğun el kiridür.
37.  Mum dibine işık vermez.
38.  Ölüm bir kara devedür, bir gün senin kapıyan da yıhılur.
39.  Sabreden derviş muradına ermiş.
40.  Sabrın soni selemettür.
41.  Sorucu ol ki, bilici olasın.
42.  Söz gümüşse, süküt altundur.
43.  Su geder kumi kalur.
44.  Tilkinin dolaşup gelecaği yer kürkçü tükenüdür.
45.  Tuzli deniz buz tutmaz.
46.  Ucuz etin tiridi olmaz.
47.  Yağ taşınca kepçenin bahasi kalmaz.
48.  Yarınki kazdan bögünki tavuk eydür.
49.  Yatan aslandan gezen tilki eydür.
50.  Yiğit bin yaşar, iş bir düşer.


* Bu atasözlerini, Emekli Yüksek Hakim Sayın Fuat Azgur, 1944 yılında Kars Lisesi birinci sınıf öğrencisiyken o zaman 80 yaşında bulunan anneannesi Mine Azgur’dan derlemiştir.