Türk’tür Benim Milletim

Sürgün kararında Türk diye geçer,
Drava nedense Mesxi’yi seçer!
Halkım bir ağızdan size and içer,
Vallahi de Türk’dür benim Milletim!

Soyumuz Kıpçax’dur, gendimiz koçax,
İnanın gemüge dayandi biçax,
Adından soysuzlar vazgeçer ancax,
Soyum belli, Türk’dür benim milletim!

Şaşurup kendini sultan sananlar,
İçki sufrasında milletini dananlar,
Gürcü soy ismiyle gurur duyanlar,
Ne Gürcü’si? Türk’dür benim milletim!

Vatani gazandux diya başlanur,
Sevinçden halkımın gözi yaşlanur,
Ardından Gürcilux naxşi işlenür,
Ne Gürcü’si? Türk’dür benim milletim!

Sombadze, Teymuras hepisi geldi,
Siz Mesxi’siz dedi, murada erdi,
Hain de halkımın sabrını deldi,
Ne Mesxi’si? Türk’dür benim milletim!

Ağpürçek analar, gelinlik kızlar,
Kabirde dedemin gemügi sızlar,
Şahidin olacak ay ve yıldızlar,
Söyler isen Türk’dür benim milletim!

Hain odunların oduna yandux,
Cahil liderlerin sözüne kandux,
Goy duysun Avropa, artux oyandux,
Ne Mesxi’si? Türk’dür benim milletim!

Ahıskalı çok sadıktır sözüne,
Nehre çekip gelecektir özüne,
Haykıracak hainlerin yüzüne,
Ne Mesxi’si? Türk’dür benim milletim!

Yazan: Adem AHISKALI