Kafkas Türküsü

Her köşende bin çiçekli bahçeler vardı;
Göklerinin güneşinden güller yağardı…
Dağlarının yeşil saçı niçin ağardı?

Gecelerin niçin hasret çeker hilâle?
Seni Türk’ün hicranı mı koydu bu hale?

Güzel Kafkas! Yeter bu yas uykusu, uyan!
Benzin solmuş, düşmanların kanıy1a boyan;
Bayrak gibi kırmızı ol, güneş gibi yan…

Sarıl Türk’ün getirdiği parlak hilâle!
Seni onun hicranı mı koydu bu hale?

Al dudaklar mavi göğe dua okusun;
Pembe eller yarın için şallar dokusun;
Her yiğit er kılıcına bir kelle kosun…

Tanrı artık bir nihayet versin bu hale:
Seni çabuk kavuştursun nazlı hilâle…

 Celâl Sahir EROZAN