Editörden

Bizim Ahıska, beşinci sayısıyla elinizdedir.

Ahıska Türklerinin vatana dönüş mücadelesinde bir tarih dönemecine gelindiği bir zamanda Bizim Ahıska’nın sorumluluğu daha da artmıştır. Ümit ediyoruz ki, derginiz bu sorumluluğu yerine getirmektedir. Sayfalar çevrildikçe bunu açıkça göreceksiniz.

Bu sayıda Avrupa Konseyi sürecinde yaşanan gelişmelere özel bir önem atfedilmiştir. Bilhassa Gürcistan’ın tutumu ve bu tutum karşısında Ahıskalıların tavrını yansıtmaya çalıştık. Bu arada her sayıda olduğu gibi bu sayıda da halkımızın millî hafızasını canlı tutmaya özen gösterdik. Bununla ilgili hatıra, hikâye, şiir ve atasözlerine yer verdik.

Yunus Zeyrek, konumuzla ilgili olarak medyaya yansıyan düşünceler karşısındaki tavrımızı açıkça ortaya koymakta, bu arada son gelişmelere de ışık tutmaktadır.

Orhan Uravelli, Gürcistan Devlet Bakanı Haindrava’nın bir dizi seyahat ve beyanatını gözden geçirmektedir.

Ellezoğlu ve Çakırgözoğlu, Özbekistan’da yaşayan Ahıskalıların eğitim problemlerini ele almaktadırlar.

Fatma Dervişeva’nın, geçen sayılarda da yer verdiğimiz ve halkımızın mazisine dair derlemelerini bu sayıda da göreceksiniz.

Ahmet Bolacurlu’nun kaleme aldığı Bir Hasretin Hikâyesi de, halkımızın trajik hayatından bir kesiti yansıtmaktadır.

Paşali Seferoğlu, Ahıska Bölgesi ve Ahıskalıların dönüş sürecini değerlendirmektedir.

Nusret Kopuzlu, yıllar önce yazılmış bir mektubu sunmaktadır.

Federasyon’un hazırlamış olduğu Ahıska Türklerinin Kültür Varlıklarını derleme Projesi çerçevesinde çalışmalar başlamıştır. Bu çalışmalar ilerledikçe dergimizden yansıtılacak ve lâyıkıyla neşredilmesine çalışılacaktır. Böylece Ahıska Türklerinin kültür değerleri, büyük Türk kültür atlasındaki yerini alacaktır.

Daha birçok yazı ve şiirlerle ilgiyle okuyacağınızı ümit ettiğimiz derginiz, sağlıkla ve güvenle yoluna devam etmektedir.

Yeni sayılarda görüşmek ümidiyle.