Türk Tarih Kurumu Açıklama Yapmalıdır

2006 yılı eylül ayında Kazakistan’ı ziyaret eden bir hemşehrimiz anlattı:

Taraz şehrinde uğradığım bir Ahıskalı, “Galiba bir ay önceydi; TRT-INT televizyonunda seyrettiğim bir programı kaydettim.” diyerek bir video bandı seyrettirdi. Bir de ne görsem, Türk Tarih Kurumunun Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu ekranda!

Sayın Halaçoğlu’nun, İlber Ortaylı gibi bir tarih sohbeti yapacağını düşündüm. Öyle olmadı. O, nereden bulmuşsa, karşısına oturttuğu esnaftan birine, “Bir tarihte Kazakistan’a gittiğimde Ahıska Türklerine rastladım. Bunlar kimlerdir? Bize anlatır mısınız?” diye sordu!

Cumhuriyetin çok önemli bir ihtisas müessesesi olan Türk Tarih Kurumunun Başkanı, Ahıska Türklerine Kazakistan’da rast gelmiş! Onları tanımıyor, bilmiyor. Ama birisini bulmak, ona soru sormak, öğrenmek ve kamuoyunu bilgilendirmek lâzım! Fakat bu birisi, Sayın Profesörün meslektaşı veya hiç olmazsa konunun uzmanı bir şahıs olmalı değil mi? O sahada araştıran, konuşan ve yazan kimse yok mu?

Sayın Başkan, konunun uzmanını bulamıyor. Ahıskalılarla ilgili bilgileri boya badana işleriyle meşgul olan bir esnaftan almayı uygun buluyor; onu stüdyoya davet ediyor! Yani Aydın Bakış programına konunun uzmanı değil, bir esnaf davet ediliyor! Dolayısıyla meseleye aydın gözüyle değil, esnaf gözüyle bakılmış oluyor!

Esnaf arkadaş Ahıska Türklerinin sürgün hikâyelerinden duyduklarını bozuk bir Türkçeyle anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor… O konuştukça TTK Başkanı da can kulağıyla dinliyor. Sayın Başkanın bu anlatılanlardan ne anladığı, ne öğrendiği ve en önemlisi tatmin olup olmadığı anlaşılamıyor. Fakat Başkan, tek itirazda ve tek cümleyle katkıda bulunmuyor!

Konuşan vatandaş bir yerde diyor ki, “Ahıska Türkleri bölgeye Osmanlı Devleti zamanında Konya ve Karaman’dan götürülüp yerleştirilmişlerdir. Asıl vatanları Karaman’dır. Benim dedelerim de Ahıska’nın Niyala köyünden gelmişler!”

Ahıskalılar, TTK’nın açıklama yapmasını ve şu sorulara cevap vermesini istemektedirler:

1.      TTK Başkanının huzurunda bir esnaf vatandaşın ağzından dünyaya yayın yapılarak Ahıskalıların, Ahıskalı değil de Karamanlı olduğu gibi bir tez ortaya atılmış; Gürcistan’da Devlet Bakanı Danışmanlığı yapan bir memur, Ahıska Türklerinin millî lideri olarak anılmıştır. Bu tür gayretkeşlikte, Ahıskalılara vatan kapılarını açmayan Gürcistan’ın rolü var mıdır?

2.      Ahıskalıların Konya, Karaman, Amasya ve Çorum’dan gittiğine dair bir belge veya kaynak var mıdır? Osmanlı zamanında bölgede ne gibi iskân faaliyeti olmuştur?

3.      TTK Başkanı, kendi kurumu tarafından yayımlanan ve yine bu kurumun aslî üyesi olan merhum Prof. Kırzıoğlu’nun Yukarı Kür ve Çoruh Boylarında Kıpçaklar adlı eserinden haberdar mıdır?

4.      TTK Başkanı, merhum Prof. Akdes Nimet Kurat ve Prof. Zeki Velidî Togan’ın eserlerindeki bahislerden haberdar mıdır?

5.      TTK Başkanı, TTK tarafından 2004 yılında yayımlanan Gürcistan Tarihi adlı kitaptan haberdar mıdır?

6.      TTK Başkanı, 2004 yılında basılan Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri adlı kitaptan haberdar mıdır?

7.      Söz konusu kitaplar, Ahıska Bölgesinin yerli ahalisinin burada çok eski asırlardan beri yaşayan Kıpçak Türklerinin bakiyesi olduğunu yazmaktadır. Bunlar muteber kaynaklar değil mi?

            8.      Konuşmacı vatandaşın dedeleri Niyala köyünden gelmişmiş! Niyalalılar Tiflis’in güneyinde günümüzde de yaşamakta olan Borçalı-Terekeme ahalisindendir. Yoksa Terekemeler de mi Karaman’dan gitmişler?

9.      Türk olmak için Konya ve Karamanlı olmak şart mıdır ki böyle tezler uydurulmaktadır?

10.        Türk Tarih Kurumu, Ahıska Türklerinin menşei konusunda hangi bilgilere sahiptir? Halkımız merak etmekte ve bu yetkili kurumdan duymak istemektedir.

Gelecek cevapları, sonraki sayıda neşredeceğiz.