Editörden

Aziz Okuyucu,

Bizim Ahıska dergisinin altıncı sayısını sevinçle, heyecanla ve gururla takdim ediyoruz.

Bu derginin ne gibi zorluklarla, imkânsızlıklarla hazırlandığını anlatmaya gerek görmüyoruz. Zira neticede başardığımıza inanıyoruz. Başarılı bir sona ulaşan her iş mutluluk vericidir. Öyleyse bu mutluluğa gölge düşürmenin ne anlamı var!

AHDEF Başkanı Yunus Zeyrek, Ağustos ayının son günlerinde Türkistan’a, yani hemşehrilerimizin sürgünde yaşadığı ülkelere seyahat etti. Bu seyahat notlarını “Uzaklarda Kalan Kardaşlar” başlığıyla takdim ediyoruz. İnanıyoruz ki, sizin yüreğiniz de uzaklara gidecek, vatandan uzaklarda yaşayan kardeşlerimizle hemhâl olacaksınız.

Bu sayımızda, Ahıska Türklerinin tarihî geçmişini ve köklerini tartışma konusu yapmaya yeltenen densizlere ve cahillere ders olacak bir sesleniş var. Bu sesleniş, cehaleti meslek hâline getiren bazı kendini bilmezleri adam yerine koyan ve misyonunu unutan Türk Tarih Kurumunadır. Kurumun cevabını merakla beklemekteyiz.

Ahıska başta olmak üzere Kafkasya tarihinin unutulmaz âlimi merhum Hocamız Prof. Kırzıoğlu’nun hiçbir yerde yayımlanmamış bir makalesini bilhassa bu sayıda sizlere takdim ederken kendisini rahmetle ve şükranla anıyoruz.

Dergimizin ilk sayısında Yunus Zeyrek tarafından kaleme alınan Ahıska Meselesine Ermeni Reçetesi başlıklı bir makale çıkmıştı. Ona benzer ironik bir yazıyı bu sayıda Orhan Uravelli arkadaşımız kaleme almıştır.

Federasyonumuz, 10. Türk Kurultayına iştirak etmiş ve bildiriler sunmuştur. AHDEF Başkanı Zeyrek’in Ahıska Türklerinin vatana Dönüş Mücadelesi başlıklı tebliği Türkiye Günlüğü dergisinde çıkacağından buraya koymadık. Dr. Rüstem Mürseloğlu ile Şevket Kuntay arkadaşlarımızın hazırladığı bildirileri bu sayıda sunuyoruz. Birincisi, Gürcistan’ın Ahıska Türklerine yönelik zararlı faaliyetlerini, ikincisi de büyük Öğrenci Projesinde Ahıska Türklerini konu edinmektedir.

Melike İdris, 1989 yılında yaşanan meş’um Fergana faciasından sahneleri nazarlarınıza getirmektedir.

Ahıska bölgesiyle Tiflis arasındaki bölgede yaşayan ve bizim dilimizi konuşan Hristiyan Urumlar diyarına giden arkadaşımız Ünal Kalaycı’nın notlarını da bu sayıda veriyoruz.

Yine bu sayıda da edebiyat sayfamız ve haberler bölümümüz yer almaktadır.

Birçok çetinlikle ama aşkla ve şevkle hazırladığımız bu sayıyı ilgiyle okuyacağınızı ümit ediyoruz.

Yedinci sayıda görüşmek ümidiyle, selâm ve muhabbet.