Fergana Olayları Acılı Bir Sayfadır

Konuşmacı: Abdürrahim POLAT

Ben Özbekistan Birlik Partisi Genel Başkanı olup, ABD’de yaşamaktayım. Bana söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir toplantı, vatanınız Ahıska’da düzenlense memnuniyetle katılmak isterim.

Burada yapılan konuşmalarda bazı arkadaşlar, Fergana olayları münasebetiyle bizim partimizi itham ettiler. Ancak bu doğru değildir. Tabii ki bu olaylar Ahıska Türklerinin acılı tarih sayfalarını teşkil etmektedir. Bu konuda şunları ifade etmek isterim: Bizim partimiz henüz kurulmuş ve 28 Mayıs 1989’da da ilk genel kurulunu yapmıştı. Ertesi günü ben Moskova’ya gitmiştim. 2-3 Haziran gecesi olaylar meydana gelmiş. Moskova otelinde bulunduğum bir sırada Özbekistan’ın Moskova temsilciliğinde Özbekistan Başbakanının benimle görüşmek istediği bildirildi. Gönülsüz olarak oraya gittim. Zira onlarla samimi ilişkilerimiz yoktu, onlar komünistti.

Başbakan, Fergana’da olaylar meydana geldiğini ve bir kişinin öldüğünü söyledi. Olayları yatıştırmamız için ne yapabileceğimizi sordu ve benim mutlaka olay bölgesine gitmemi istedi. Özel bir uçakla Fergana’ya gittim. KGB bölge başkanı karşıladı ve 86 kişinin öldüğünü söyledi; tüylerim ürperdi. Bu olayları Birlik’in düzenlediğini de söyleyince ben tepki gösterdim: “Aptal! Parti daha yeni kuruldu ve başkanı da Moskova’daydı; Birlik nasıl hazırlamış olabilir?” dedim.

Biz her şeyi televizyondan öğrendik. Margilan ve Taşlak’ta teşkilâtımız da yoktu; olsaydı belki önlerdik. Margilan hükümet kontrolünden çıkmıştı. Ahıskalılar, şehir dışına çıkarılmış ve Sovyet askeri çemberine alınmıştı.

Biliyorsunuz bundan bir yıl sonra yani 4 Haziran 1990’da Kırgızistan’ın Oş şehrinde Özbek-Kırgız çatışması başladı. Bu olaylarda 1000 kişi öldü.

Bu olayların KGB tarafından provoke edildiği söylenmektedir. Şahsen ben bir şey söyleyemem. Biliyorsunuz Timur, Osmanlı ve Altun Ordu ile de savaştı! Bunları kim hazırladı? Maalesef bunların hepsi bir Türk savaşıdır.

Az önce Sayın Bakan (Tüzmen), her şeyi ekonomik açıdan ele aldı ve politik şeyler söyledi. Gürcistan’da siyasî irade olmazsa bu iş hallolmaz. Türkiye bu konuda önemli bir rol oynayabilir. Yeter ki Osmanlı İmparatorluğu sendromundan kurtulsun! Türkiye’ye hepimizin ihtiyacı var, Türkiye Orta Asya’ya gelmelidir.

Biz kimsenin ölmesini beklemiyoruz. Biz iktidara geleceğiz. Kafası Türk olanlar iktidara gelmelidir. Bir zamanlar SSCB’nin yıkılacağına inandığımız gibi Türk birliğine de inanıyoruz.

 


* Özbekistan Birlik Partisi Genel Başkanı