Editörden

Derginiz Bizim Ahıska’nın, 7. sayısı elinizdedir.

Bu sayı, Ahıska Türkleri tarihinde yeni bir nefes almanın, bir muhasebenin ve yeni bir atılımın ifadesi olanAhıska Türkleri Vatana Dönüş Konferansı’nın ardından, bu konferansı yansıtan konuşma metinleriyle çıkıyor. Bu sayfalarda, Ahıska Türklerinin millî davasını anlayan, derdine ortak olan ve bu tarihî yaranın dinmesi için çözümler sunan konuşma metinlerini okuyacaksınız.

Uluslararası Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu’nun, 27 Ocak 2007 tarihinde İstanbul’da düzenlediği Konferans, hak ve vatan mücadelemizin lâyıkıyla anlaşılması için en üst perdeden Türk ve dünya kamuoyuna, insanlık âlemine, insan hakları savunucularına hitap etmiştir. Bu hitap, muhataplarda nasıl bir yankı buldu? Bu soruya şimdiden cevap vermek doğru olmaz. Fakat kısa zamanda etkisini göreceğimize inanmaktayız.

Bu Konferansa, hükûmetimizi temsilen bir bakan, TBMM’den Sayın Başkanvekili ve Sayın milletvekilleri, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri iştirak etmişlerdir. Konferansa Türkiye dışından, Avrupa Konseyi’nden ve Rusya’dan iştirak eden önemli şahsiyetler vardı. Bununla birlikte Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan’dan Ahıskalı halk ileri gelenleri konferansa iştirak emişlerdir.

Diğer taraftan Ahıska bölgesini sınırları içinde bulunduran, dolayısıyla vatana dönüş mücadelesinde yegâne muhatap olan Gürcistan’ın da, Büyükelçi unvanı bulunan bir diplomatıyla katılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Yurdumuzdaki çarpık zihniyetli çevreler ve medya, Konferans arifesinde bir Ermeni vatandaşın öldürülmesiyle ortalığı velveleye vermişlerdir. Ne yazık ki Konferansımız, bu velveleden olumsuz şekilde etkilenmiştir. Şarlatanlık, o safhaya ulaştı ki Türk kamuoyu, Ermeni ağıtlarıyla ağlatılmaya ve yine Ermeni ninnileriyle uyutulmaya çalışıldı. Fakat mazlûm Ahıska Türklerinin bu soylu faaliyeti görülmedi ve vatan feryadı duyulmadı! Söz konusu cinayetle birlikte bu cinayeti istismar eden çevreleri de tel’in ediyoruz!

*

Şurada burada çıkan mevkuteleri bir yana bırakırsak Bizim Ahıska, Ahıska Türklerinin yegâne düzenli ve seviyeli yayın organıdır.

Bu sayımızda Konferans konuşmalarından başka yine zevkle okuyacağınızı umduğumuz yazılara yer verdik.

Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi ile yapılan görüşmede kullanılan ifadelerle Konferansa katılan ve burada dostluk mesajları veren diplomatın konuşmasını, okuyucular karılaştırıp değerlendireceklerdir…

Yine gün görmüş, sürgünlerde doğup büyümüş ve vatanı Ahıska çevresinde yıllarca yaşadığı halde vatana kavuşamamış bir hanımefendiyle yaptığımız sohbeti de bu sayıda sunuyoruz.

Dergimizin halkımız arasında nasıl sevildiğini ve adeta yolunun gözlendiğini biliyoruz. Lakin bunca acı ve ıstırabı yaşamış anaların babaların çocuklarından yazı bekliyoruz. Hep dinleyen değil, aynı zamanda konuşan ve yazan olmalıyız. Konuşan var ama yazan çok az! Bu hususu da bilhassa belirtmek ihtiyacı duyuyoruz. Büyüklerimiz aramızdan çekilip gitmeden onların yaşadıklarını, hatıralarını dinleyelim ve yazalım. Bunları neşredelim, paylaşalım…

Bu duygu ve düşüncelerle bütün okuyucularımızı ve hemşehrilerimizi selâmlıyoruz.

Gelecek sayıda buluşmak umuduyla…