Mektup

Derginiz Bizim Ahıska, uzun sayılabilecek bir aradan sonra yeni sayısıyla size ulaşmış bulunmaktadır. Bundan sonra arayı bu kadar uzatmadan derginizin her üç ayda bir elinizde olması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Böyle bir dergi için okuyucu desteğinin ne anlam ifade ettiğini söylemeye gerek yok.

Bundan önceki yedi sayımız, Uluslararası Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu yayın organı olarak çıkmıştı. Bu Federasyon, faal ve ideal bir sivil toplum kuruluşu olarak dolu dolu üç buçuk yıl yola devam etti. Federasyona bağlı bazı dernekçilerin millî davamıza ve halkımıza zarar verecek yollara sapmaları, bizi yol ayrımına getirdi. Elinizdeki dergi, artık bu kutlu yolun yayın organı olacaktır.

Bizim Ahıska’nın sayfaları, mihverinde Ahıska olmakla beraber, Acara, Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum’u içine alan bölgeyle ilgili araştırma ve incelemelere açıktır.

Üç ayda bir çıkarmayı düşündüğümüz Bizim Ahıska, ilk sayıdan itibaren ortaya koyduğu yayın ilkelerine bağlı kalarak seviyesini daima koruma azmindedir.

Zararlı ve faydasız polemiklerden uzak kalacağız. Bizim istikametimizi, halkımızın şan şeref ve bir o kadar da acılarla dolu mazisiyle istikbali arasında köprü kurma ideali, belirlemiştir.

Daha önceki sayılarımızda olduğu gibi bu sayımızda da dolgun bir münderacatla çıkıyoruz. 17-19 Kasımda Bakü’de yapılan 11. Türk Dünyası Kurultayı intibalarını sunuyoruz.

Bu sayıda, Gürcistan Parlamentosu tarafından kabul edilen Ahıska Türkleri Vatana Dönüş Kanunuyla ilgili yazı ve haberler hatırı sayılır bir yer işgal etmektedir. Bu konu üzerine hazırlanan makale, tenkit ve mülâkat yazılarının ilginizi çekeceğini  ümit ediyoruz.

Geçtiğimiz kasım ayında Tiflis’te temeli atılan Kars-Tiflis Demiryolu hattıyla ilgili etüt, okuyucuyu bu konu üzerinde yeniden düşündürecektir. Nitekim eski bürokrat ve İçişleri Bakanlarımızdan Yurt Partisi Genel Başkanı Sayın Sadettin Tantan’la yapılan mülâkat da sizi bu coğrafya üzerinde düşünmeye sevk edecektir.

Arkadaşımız Orhan Uravelli, halkımızın vatana dönüş mücadelesiyle ilgili olarak yakın tarih Rus ve Gürcü basınını gözden geçirdi. 1990-Soçi mitinginin akislerini tercüme ederek, bu mitingin hikâyesini Türk basınında ilk defa derginizin sayfalarına yansıttı.

ABD’de yaşayan genç hemşehrilerimizden Elnara Muradova, sürgün hatıralarını anlatan bir röportajla yazı ailemize katılıyor.

Arkadaşımız Ünal Kalaycı, Acara köylerinde Ahıskalıların izini sürdü. Onlarla yaptığı görüşmeleri, kendi ağız özellikleriyle sunuyoruz.

Edebiyat sayfamızda, büyük şâir Fuzulî’nin portresini bulacaksınız. Bu, hayli zamandır gençliğimizin uzak bırakıldığı hâlis şiir konusunda Fuzulî’yi yeniden okuma ve anlama arzumuzun da ifadesidir.

Kış sayımızda buluşmak ümidiyle selâm dua.