Kitaplar

Kapaklara tıklayarak ayrıntılı bilgilere ulaşabilirsiniz.

 

 

DÜNDEN BUGÜNE AHISKA TÜRKLÜĞÜ

 

Ahıska Türkleri, Stalin zamanında, yurdundan sürülmüş mazlum bir topluluktur. Münih’te bulunduğum sıralarda (1989), Özbekistan’da meydana gelen Fergana olaylarının basına yansımasıyla birlikte, onlar hakkındaki meçhulleri aydınlatmak üzere hazırlamıştım. 180 sayfalık bu kitap, Ahıska Türkleri konusunda basılan ilk kitap. Türk Federasyon tarafından 1995 yılında Frankfurt’ta basıldı.

 

Mevcudu kalmamıştır.

 

 

 

GÜRCİSTAN ACARİSTAN VE TÜRKİYE

En yakın komşumuz olmasına rağmen hakkında az bilgiye sahip olduğumuz, Acaristan merkezinde Türkiye ve Gürcistan’ın konu edildiği kitap, daha önce Türk Yurdu dergisinde çıkan yazılarımdan meydana gelmektedir. Trabzon Türk Ocağı tarafından 1999 yılında Trabzon’da bastırılan kitap, 130 sayfadır. Bazı harita ve belgelere de yer verilen kitap, daha sonra konuyla ilgili geniş bilgilerin yer alacağı bir kitabın habercisi olmuştur. Şu var ki bu küçük kitabın mesajı hedefine ulaşmış, basında ve internet sitelerinde hakkında olumlu söz ettirmiş, hatta Tiflis basınıyla Gürcistan devlet ricalinin açıklamalarına konu olmuştur.

Mevcudu kalmamıştır.

 

 

YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE DİL BİLGİSİ-1

 

Gazi Üniversitesi TÖMER müfredatına göre yabancı öğrencilere Türkçe öğretmek amacıyla hazırlanmış üç ciltlik kitabın birincisidir. Söz konusu kurum tarafından 2000 yılında 2000 adet bastırılmış, TÖMER’de ve Kazakistan’da Ahmet Yesevî Üniversitesinde okutulmuştur. TÖMER Başkanı olan adam kitabın hukukî icaplarını yerine getirmediği, telifini suistimal ettiği için diğer ciltlerin basılma yolu da şimdilik kapanmıştır.