Künye

BİZİM AHISKA
Üç Aylık Kültür Dergisi
Yerel Süreli Yayın

Sahibi – Genel Yayın Yönetmeni
ve
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Yunus Zeyrek

Yayın Kurulu
Nevzat Pakdil
Prof. Dr. Yavuz Akpınar
Dr. Ali Kurt
Ünal Kalaycı
Orhan Uravelli
Yunus Zeyrek

Redaksiyon
Yusuf Uramalı

Yönetim Adresi
İvedik Cad.
No:190/2
Yenimahalle-ANKARA
Tel: 506 468 62 45

Haberleşme
P.K. 24
Maltepe-ANKARA

Web
www.ahiska.org.tr

E-Posta
zeyrek.y@gmail.com
bizimahiska@ahiska.org.tr