Editör

YUNUS ZEYREK

(1956-2019)

 

 

1956 yılında Posof’un Yolağzı köyünde dünyaya geldi.

Günlüce köyünde başladığı ilkokulu Ardahan Yatılı Bölge Okulunda, ortaokulu Diyarbakır-Silvan’da, lise ve yüksek tahsilini Erzurum’da tamamladı.

1979 yılında Kayseri/Pınarbaşı Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak göreve başladı. Kütahya-Tavşanlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde görev yaparken 1988’de Almanya’ya gönderildi. Altı yıl Münih’te Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri öğretmeni olarak çalıştı. Bir yandan da Türkoloji araştırmalarına devam etti; Ahıska ve Acara konulu kitapları için malzeme topladı. Almanya’nın birçok şehrinde konferanslar verdi. Münih’te çıkan Türk gazetelerinde yazılar yazdı.

1994 yılı yazında yurda döndü. Bir süre Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulunda çalıştı. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halk Edebiyatı Dalında Yüksek Lisans öğrenimini tamamladı ve bu üniversiteye intisap etti. Halen bu üniversitenin Türk Dili Bölümünde öğretim görevlisidir.

2004-2007 yılları arasında Uluslararası Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu Başkanlığı yapan Zeyrek, sürgün Ahıska Türklerinin vatana dönüş mücadelesine katıldı. Bu mesele ile ilgili geniş iştirakli konferanslar düzenledi; Strasburg’da Avrupa Konseyi yetkilileriyle görüştü ve rapor verdi. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, ABD, Rusya ve Ukrayna’da yaşayan Ahıskalıları ziyaret etti, konuşmalar yaptı ve bu arada kültürel malzeme topladı.

2011 yılı Ekim’inde Avrupa Konseyi Parlamentosu’nda Ahıska Türklerinin Hayatı konulu fotoğraf sergisi açtı. Bu sergi yurt içinde de birçok yerde açıldı.

Başta Osmanlı tarihinin bazı dönemleri, Ahıska bölgesi ve Ermeni meselesi olmak üzere muhtelif konularda konferanslar vermekte ve TV konuşmaları yapmaktadır.

2004 yılından beri Ankara’da Bizim Ahıska dergisini çıkaran Zeyrek, 2013 yazında Tiflis arşiv ve kütüphanelerinde de araştırma ve incelemeler yaptı, malzeme topladı.

Yaptığı bilimsel çalışmalardan dolayı 2013’te Eskişehir Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı kendisine Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Ödülü verdi. 2018’de de Gönüllerde Birlik Vakfı tarafından Türk Dünyası Bilim Üstün Hizmet Beratı verildi.

Yunus Zeyrek, 2017 yılının başında konulan kolon ve karaciğer kanseri teşhisi sonrasında 2017 yılı Mart ayında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kapsamlı bir ameliyat geçirmiş, 2019 yılı Mart ayına kadar aynı hastanede kemoterapi tedavisi görmüştür. Karaciğer fonksiyonlarının zayıflaması dolayısıyla durumu aşamalı olarak kötüleşen Zeyrek, 18 Kasım 2019 günü sabah erken saatlerde Ankara Yenimahalle’deki evinde Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.

Basılmış kitapları şunlardır:

 1. Kafkas Yollarında/Hatıralar ve Tahassüsler (Ahmed Refik’ten), 1. ve 2. Bs. Kültür Bakanlığı, Ankara 1981, 1986; 3. Bs. Millî Eğitim Bakanlığı, İstanbul, 2001.
 2. Dünden Bugüne Ahıska Türklüğü, Türk Federasyon, Frankfurt, 1995.
 3. Bu Yolda (Şiir), Millî Eğitim Bakanlığı, İstanbul, 1998.
 4. IV. Sultan Murad’ın Revan ve Tebriz Seferi Ruznâmesi, Kültür Bakanlığı, Ankara, 1999; Tahran (Farsça), 2012.
 5. Gürcistan Acaristan ve Türkiye, Türk Ocağı, Trabzon, 1999.
 6. Yabancılar İçin Türkçe Dil Bilgisi-I, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2000.
 7. Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri, Ankara, 2001.
 8. Acaristan ve Acarlar, Ankara, 2001.
 9. Hanaklı Mazlumî, Ankara, 2001.
 10. Tarih-i Osman Paşa, Kültür Bakanlığı, Ankara, 2001; Tahran (Farsça), 2008.
 11. Ali Akış-Hayatı ve Faaliyeti, Ankara, 2003.
 12. Posof’un Çizgileri, 1. Bs. Ankara, 2004; 2. Bs. Posof Kaymakamlığı, Ankara, 2013.
 13. Posoflu Zülâlî, Hayatı Eserleri ve Millî Faaliyeti, Ankara, 2004.
 14. Ahıska Araştırmaları, Ankara, 2006.
 15. Amasya’nın Altın Tarihi, Amasya Valiliği, Ankara, 2009.
 16. Posof-Kol Zaferi, Posof Kaymakamlığı, Ankara, 2010.
 17. Bu Dosyayı Kaldırıyorum (Ermeni Meselesi), Kum Saati, İstanbul 2007; 2. Bs. Payda, Ankara, 2011.
 18. Yunus’a Doğru, Türk Dünyası Kültür Başkenti Ajansı, Eskişehir, 2013.
 19. Kitab-ı Dedem Korkut (Tıpkıbasım ve çeviri), Eskişehir, 2015.
 20. Erzurum’un Kara Günleri, Dergâh Yayınevi, İstanbul, 2014, 2. Bs. 2017.
 21. Ahıska Gül İdi Gitti, Ankara, 2015.
 22. Dede Korkut Kitabı (Dresden nüshası-sadeleştirme), Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2015, 2. Bs. 2016, 3. Bs. 2017.