1944Bu şiir İlham İsmailov tarafından seslendirilmiştir.

Alternative content

-15 Kasım’ın acı hatırasına

Kardaş, Ahıska’dan haber vereyim,
Bu yıl mahşer oldu kışımız bizim.
Yarılsın kara yer, kabre gireyim,
Kemâle ermeden yaşımız bizim.

Cenge çıktık, galip geldi ordumuz,
Al bayrağın gölgesiydi derdimiz,
Kapandı bahtımız, gitti yurdumuz,
Bağlandı Urus’a başımız bizim.?

Kahpe felek bize gör neler etti,
Talimsiz civanlar vuruşa gitti,
Şeyda bülbül sustu, baykuşlar öttü,
Kâbus oldu gayrı düşümüz bizim?

Sıtalin, Beriya, zâlimler başı,
Zehir etti bize ekmeği aşı,
Dört yana savurdu bacı kardaşı,
Kim bilir ne yanda eşimiz bizim.

Biz gitmeden talan oldu malımız,
Haramî elinde kovan balımız,
Çöllere serpildi nice ölümüz,
Yoktur kefenimiz, taşımız bizim.

Viran olsun kanlı Mugaret Düzü,
Bu düzde vagona koydular bizi,
Feryat figan etti gelini kızı,
Hazar’da çalkandı yaşımız bizim.

Tiren bizi Urallardan aşırdı,
Bir kış günü Türkistan’a düşürdü,
Soğuktan dereler dağlar üşürdü,
Yaban otlar oldu aşımız bizim.

Burda kalmaz, bir gün yurda döneriz,
Zâlimleri lânet ile anarız,
Kanat açar yuvamıza konarız,
Şen olur içimiz dışımız bizim.
Notlar
Urus : Ahıska ağzında Rus.
Vuruş : Ahıska ağzında dövüş, savaş (İkinci Dünya Savaşı).
Mugaret : Sürgünde halkın kamyonlarla taşındığı Ahıska yakınında bir köy.