24. Sayı

İçindekiler

Bizim Ahıska’dan Mektup

Dayton’da Bir Konferans
Yunus Zeyrek

Na Vaxt Gelecaxsın Qardaşım (Şiir)
Sabircan Celilov

Ahıska Türklerine Teşekkürler
Dr. Savaş Bayındır

Keşke Bu Ayrılık Olmasaydı
Dr. İbrahim Agara

Strasburg’da Fotoğraf Sergimiz
Bizim Ahıska

Yurduna Kavuşan Adam: Cengiz Dağcı
Yunus Zeyrek

‘Kaçakaç’ Göçleri Şiirlerde
Prof. Dr. Ş. Memmedli-G. Memmedova

Ahıska-Kazak Kardeşliği-II: Var Olma Savaşı
Fatima Devrişeva

Ahıska-Şavşat Ağzından Derlemeler-VI
Av. Hasan Torun

Rus Kaynağında: Ahıska’nın 1828 Felâketi
Bizim Ahıska

Kuzey Kafkasya Notları
Prof. Dr. Mevlüt Ferhat

Acara Mektupları
Ahmed Cevad

Ahıska Yemek Kültürünün Edebiyatımıza Yansımaları
Ünal Kalaycı

“Ahıska” Şiiri Bestelendi
Bizim Ahıska

Oğlunun Ağzından Hamza Dedenin Hikâyesi
Fatima Devrişeva

Kışa Girerken (Deyişme)
H. Torun-Y. Temiz-Y. Zeyrek

Melik Muhlisoğlu’nun Şiirleri

Karslı Bilgin Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu
Yunus Zeyrek

Haberler