22. Sayı

İçindekiler
Bizim Ahıska

Bizim Ahıska’dan Mektup
Yunus Zeyrek

Millî mücadele sayfalarımızdan: Al Bayrağa Veda
Yunus Zeyrek

Şüşe Anamın Anlattıkları
Nesibe Aslanova

Borçalı’dan Türkiye’ye ‘Kaçakaç’ Göçleri
Prof. Dr. Şureddin Memmedli – Doç. Dr. Gülnara Goca Memmedova

Xeyrullah Dedeyi Ziyaret
Fatima Devrişeva

Millî Misak’ımızda Yer Alan Batum-Acara Bölgesi-I
Prof. Dr. M. Fahrettin Kırzıoğlu

Ahıska Türklerinin Sesi: Bizim Ahıska
Nilüfer Devrişova

Ahıskalı Bilgin Musa Haliloğlu
Prof. Dr. Mevlüt Ferhatoğlu – Kâmile Halilova Musaoğlu

Gürcistan Seferi Hatıraları
Dr. Nasrullah Salihî

Hatıralarda Ahıska Yurdu-I
Prof. Dr. Asif Hacılı

Ferhat Ustanın Çekici
Fevzi Durmuş

Kars’ta Bir Heykel!
Nusret Kopuzlu

Südret Aba’ya Kutlama
Fatima Devrişeva

Şavşat-Ahıska Ağzından Derlemeler
Av. Hasan Torun

Ahıska Türkleri Üzerine Bibliyografya Denemesi-I
Orhan Uravelli

Posoflu Halk Şairlerinin Gözüyle Ahıska Faciası
Ünal Kalaycı

Kırgızistan’da Yaşayan Sürgün Lazlar
Nilüfer Devrişova

HABERLER
Bizim Ahıska