23. Sayı

İçindekiler

Editörden
Yunus ZEYREK

XIX. YÜZYILIN İLK TÜRK-RUS SAVAŞI ve KARAPAPAK KARA BEY
Dr. Fahri (VALEHOĞLU) HACILAR

HATIRALARDA AHISKA YURDU-II
Prof. Dr. Asif HACILI

UKRAYNA ve RUSYA STEPLERİNDE AHISKA TÜRKLERİ: “Başımızdan bir değirmen taşı geçmedi!”
Yunus ZEYREK

AHISKA MÜFTÜSÜ ŞEVKET HOCAYLA
Nusret KOPUZLU

UÇUN KUŞLAR
Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI

MİLLÎ MİSAK’IMIZDA YER ALAN BATUM-ACARA BÖLGESİ-II
Prof. Dr. M. Fahrettin KIRZIOĞLU

AHISKA MEDYASI KURULMALIDIR
Dr. İkram ÇINAR

ARTVİN-CAMİLİ (MAÇAXEL) NOTLARI
Ülkü ÖNAL

Anamdan dinlediğim: AHISKA ATASÖZLERİ
Sabir ASKAROV

AHISKA (ÇILDIR) EYÂLETİ ŞER’Î MAHKEME SİCİLL (İ’LÂM) DEFTERİ
Yunus ZEYREK

AHISKA TÜRKLERİ ÜZERİNE BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ-II
Orhan URAVELLİ

DEDE, BANA BİR MASAL ANLAT!
Fatima DEVRİŞEVA

AHISKA-ŞAVŞAT AĞZINDAN DERLEMELER-V
Av. Hasan TORUN

DEDEMİN HATIRALARI ETRAFINDA BİR AİLENİN HİKÂYESİ
Fatma EYÜBOĞLU

ALİ AKIŞ’A VEDA
Yunus ZEYREK

BİR HABER BİR YORUM “Ahıska Türklerinin tarihini ‘kıydılar’
Bizim Ahıska

26 Ağustos!
Bizim Ahıska

Bizim Ahıska’ya Mektup
Bizim Ahıska

HABERLER
Bizim Ahıska