GURBET

Dedim gönül sana gitme,
Çetin olur yolun gurbet.
Hısım akraba bulunmaz,
Düzde kalır ölün gurbet.

Ataşa yandırma özün,
Ah çeker, kan ağlar gözün,
Garip yerde geçmez sözün,
Kısa eyler dilin gurbet.

Sefili oda yandırır,
Kim su serper, kim söndürür…
Bin günün bire indirir,
Ahir büker belin gurbet.

Ahıskalı Aşık Sefili