Bize Gelen Kitaplar

Prof.  Dr.  İlyas Doğan,  

Sivil Toplum Anlayışı ve Siyasal Sistemler,  

Ankara, 2009

 

Dergimiz Yayın Kurulu Üyesi arkadaşımız Prof. Dr. İlyas Doğan’ın yeni kitabı, Barış Platin Kitabevi tarafından okuyucuya sunuldu.

Kitabın birinci baskısı, 2002 yılında, Özgürlükçü ve Totaliter Düşünce Geleneğinde Sivil Toplum adıyla Alfa Yayınevi tarafından basılmıştı.

Konusunda önemli bir boşluğu dolduran kitap yedi bölümden meydana gelmektedir. Her biri birçok alt bölüm hâlinde kaleme alınmış olan ana bölüm başlıkları şunlardır:

I.   Toplumsal yapı ve siyasal sistem arasındaki ilişki,

II.  Batı Avrupa’da liberal devlet modelinin doğuşunu hazırlayan tarihî ve sosyal dinamikler,

III. Devlet-sivil toplum ayrımının Batı Avrupa’daki düşünsel evrimi,

IV. Devleti sivil topluma egemen kılma: Hegel,

V.  Karl Marks’ın düşüncesinde sivil toplum ile siyasal sistem ilişkisi,

VI. Sosyalist siyasal sistem kuramına farklı bir bakış açısı : Antonio Gramsci,

VII.    Liberal siyasal sistemde sivil toplumun anlamı ve Türkiye’deki yansımaları.

404 sayfadan meydana gelen kitabın başında birinci ve ikinci baskıya önsöz’ler, sonunda da geniş bir kaynakça yer almaktadır.

Düşünce alanında ciddî bir eser olduğuna inandığımız kitabı hazırlayan arkadaşımız Prof. Doğan’ı tebrik eder, velûd kaleminden yeni eserler bekleriz.