Putin’e Mektup

Uluslararası Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu, 2004 yılı Aralık ayı başlarında ülkemizi ziyaret etmekte olan Rusya Federasyonu Devlet Başkanı V. Putin’e bir mektup göndererek Ahıska Türklerinin sorunları karşısında Rusya’nın kayıtsız kalmaması gerektiği dile getirildi. Başkan Yunus Zeyrek imzasıyla kaleme alınarak Dışişleri Bakanlığı ve Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği vasıtasıyla V. Putin’e iletilmesi istenen mektup şöyledir:

 

Ankara, 4 Aralık 2004

Sayın
Vladimir PUTİN
Rusya Federasyonu Devlet Başkanı

Türkiye’ye hoş geldiniz.

Tarihî bir komşu devletin başkanı olarak sizi saygıyla selâmlıyoruz.

Malûmları olduğu üzere Ruslar, Türklerle birçok savaş yapmışlardır. Bu savaşlarda galibiyet elden ele geçmiş olsa da gerçek olan bir şey var ki, o da Rusların, hep Türk coğrafyasında ilerlemiş olmasıdır.

Tarihte Rus ilerleyişinden biri de 1828 Osmanlı-Rus Savaşıdır. Bu savaş sonunda yapılan Edirne Antlaşmasıyla Ruslar Anadolu’dan çekilmiş, fakat Ahıska şehri ve çevresi Rusya’ya bırakılmıştır.

Ahıska, Çarlığın yıkılmasıyla 1918’de bir ara Türkiye’ye kavuşmuş; fakat bu kavuşma Gürcü istilâ hareketiyle karşılaşmıştır. 16 Mart 1921 tarihli Moskova Antlaşmasıyla da Sovyet Gürcistanına bırakılmıştır.

Sayın Putin, şurası bir gerçek ki, Ruslar olmasaydı, Gürcistan, Ahıska’yı Türkiye’den koparamazdı. Rusların Kafkasya’ya gelmesinin tarihi ve sonuçları da zatıalileriniz tarafından bilinmektedir. Stalin devri, Ahıskalılar için bir cehennem hayatı oldu. Stalin, Alman savaşı sırasında eli silâh tutan Ahıskalıları cepheye götürdü. Geride kalanları da hiçbir suç isnat etmeden 15 Kasım 1944 tarihinde yurdundan yuvasından söküp atarak Orta Asya ülkelerine sürdü.

Stalin’in ölümünden sonra bütün sürgün halklar vatanlarına döndüğü hâlde Ahıskalılar dönemedi. 1990’lı yıllarda Sovyetler Birliği dağılınca Ahıskalılar yeni acılarla yüz yüze geldiler. 1989-Fergana olayları da tarafınızdan bilinmektedir. Moskova yönetimi, Fergana faciasından kurtardığı birçok Ahıskalıyı Rusya’ya taşıdı. Ne var ki, Sovyetler Birliği’nin varisi olan Rusya Federasyonu’nun bazı yöneticileri (Meselâ Krasnodar Valisi), Ahıskalılara “Kanun dışı mülteci” diyerek, onlara asgarî insan haklarını bile çok görmektedirler. Krasnodar’da yaşayan Ahıskalıların ABD’ye gitmek gibi bir arzuları yoktur. Onları ABD’ye gitmeye mecbur eden, buradaki mahallî yönetimin onlara insan ve vatandaş gözüyle bakmamasıdır.

Sayın Putin, büyük ve tarihî bir devletin başkanı olarak, Ahıska Türklerinin yaşadığı kötü şartların iyileştirilmesi hususunda ilginizi rica ediyoruz. Zira bu insanları anavatan Türkiye’den ayıran Rusya’dır. Onları sürgüne gönderen de Rus rejimidir.

Bu tarihî sorumluluğun gereğini yapmanızı bekliyoruz. Bu da:

1.       Rusya’da yaşayan Ahıskalılara eski Sovyet vatandaşları olarak insan haklarının verilmesi,

2.       Bugün eski Sovyet coğrafyasında yaşayan bütün Ahıskalıların vatana dönmeleri hususunda Gürcistan yönetimiyle sorumluluğu paylaşmanızdır.

Saygılarımızla.