Gürcistan Bu Meseleyi Halletmelidir

Konuşmacı: Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ

Bu toplantı, hayırlı uğurlu olsun. Türkiye dışından gelen Ahıska Türklerine, kardeşlerimize de vatanınıza hoş geldiniz diyorum. Yunus Beye ve arkadaşlarına da çok teşekkür ediyorum, burada çok güzel bir toplantı yapacaklar. Ahıska Türkleri dış Türkler içinde en sıkıntılı olanlarıdır. Bu kardeşlerimiz Gürcistan’dan sökülerek götürüldüler. Gürcistan’la da ilişkilerimiz en yüksek noktada.

Geçenlerde yeni Gürcistan Büyükelçiliği binası açıldı. Gürcistan Devlet Başkanı orada böyle binaya Türkiye’de sahibiz, bu fırsata Türkiye’de sahibiz dedi. Bütün bunlar Türkiye’nin yardımlarıyla oluyor. Türkiye’den her türlü yardım yapılıyor.

Birkaç sene önceydi, Rusya gıda sevkıyatını durdurmuştu. Gürcistan’da açlık başladı. Okullar, bakım evleri, ordu mensupları, halk zor durumdaydı. Acilen yiyecek gerekiyordu. En yakın komşumuz diyerek bize müracaat ettiler. Biz de Dışişleri Bakanımız Abdullah Beye müracaat ederek Türkiye’nin Gürcistan’a yardım etmesine vesile olduk.

Şu anda her yönüyle bu konunun muhatabı Gürcistan’dır. Hedefleri çoğaltmayalım lütfen. Gürcistan, bu işi oyaladı da ne oldu? Stalin bu zalimliği yaptı ve sonra kendisi de acı bir şekilde can verdi. Şevardnadze de oyaladı. Dünyayı titreten SSCB’nin Dışişleri Bakanıydı. Gittiği ülkelerde çok acayip üst düzeyde karşılanırdı. Ama ne oldu düşünün. Meclis toplantı halinde ve basılıyor. Yaka paça kürsüden indiriliyor ve dışarı atılıyor!

Bugün bu ülke bu işi oyalamamalıdır, bu meseleyi halletmek zorundadır. Avrupa Konseyi’ne girerken bunun sözünü vermişsin; bu bir akittir ve sözleşme hâlidir. Uluslararası bir sözdür. Evet, seneler geçmiştir, peki bir şeyler yapılmıyor mu? Yapılıyor sayılmaz. Türkiye’de baskı yapmaya mecburdur.

Ahıskalılar kendi kimliklerine iyi sahip çıktılar. Bunu Stalin’in zulmü altında bile inkâr etmediler. Sovyet listelerinde gözüken 150-200 binlik Türk Ahıska Türkleridir. Biz Türküz diyor adamlar başka bir şey değil! O zaman biz de kendi kanımızın, imanımızın gereğini yapmalıyız ve inşallah yapacağız!

Hürmetle selâmlıyorum.


* İstanbul Milletvekili