Editörden

Derginiz Bizim Ahıska’nın, 7. sayısı elinizdedir. Bu sayı, Ahıska Türkleri tarihinde yeni bir nefes almanın, bir muhasebenin ve yeni bir atılımın ifadesi olanAhıska Türkleri Vatana Dönüş Konferansı’nın ardından, bu konferansı yansıtan konuşma metinleriyle çıkıyor. Bu sayfalarda, Ahıska Türklerinin millî davasını anlayan, derdine ortak olan ve bu tarihî yaranın dinmesi için çözümler sunan konuşma metinlerini okuyacaksınız. […]

Devamını oku


 Konferans Açılış Konuşması

Konuşmacı: Yunus ZEYREK Sayın Bakanlar, Sayın Meclis Başkanvekili, Sayın Genel Başkan, Sayın Milletvekilleri, Değerli Bilim adamları, Sivil Toplum Kuruluşlarının Sayın temsilcileri, Aziz Misafirlerimiz, Muhterem Hemşehrilerim ve Değerli Basın Mensupları,   İnsanlık âlemi, barış, refah ve mutluluk aramaktadır. Halbuki aranan şeyler bizim elimizdedir. Yeter ki birbirimizi anlayalım, birbirimizin hak ve hukukuna saygı gösterelim. Birimiz sürünürken diğerimiz […]

Devamını oku


 Ahıska Türkleri Vatan Topraklarına Döneceklerdir

Konuşmacı: Kürşat TÜZMEN Burada Ahıska Türklerine yapılan, geçmiş yüzyılda yapılan ayıbı 21. Yüzyılda bütün insanlığın bir ayıbı olarak değerlendiriyoruz. Beraberce nasıl bir çıkış yolu bulabiliriz? Vatansız kalmanın acısını, vatansız olamayan bilemez. Ahıska Türklerine nasıl yardımcı olabiliriz, hep beraber bu konuda çalışma yapacağız. Çok önemli bir tarihî toplantı yapıldığını, tarihî bir konferans düzenlendiğini düşünüyorum. Gerçekten burada […]

Devamını oku


 Bu İnsan Hakları İhlâli Kaldırılmalıdır

Konuşmacı: Nevzat PAKDİL Türkçemizde, dilimize yerleşmiş güzel deyimler vardır, kelam-i kibarlar vardır. Hepimiz deriz ki, vatan sevgisi imandandır. Yani vatana olan duygumuzu bu kadar önemle ifade ederiz ve bunu belirtiriz. Şimdi burada bir insan topluluğu düşünün ki, kendi vatanlarından uzakta. Biraz önce Federasyon Başkanının söylediği gibi sekiz ülkeye dağılmış olan bir topluluk var. Hatta bu […]

Devamını oku


 Ahıska Türkleri Meselesi Millî Bir Davadır

Konuşmacı: Muhsin YAZICIOĞLU Vatandan uzak, dünyanın her bir yerinde vatan hasretiyle yanan, vatan özlemi içerisinde kendi değerlerini her şeye rağmen koruyarak mücadele eden bütün Ahıska Türklerine buradan saygılarımı sunmak istiyorum. Birçok ülkeyi gezdim, gezdiğim her yerde bir Ahıska Türkü ile karşılaştım. Karşılaştığımız Ahıska Türkünü tokalaşır tokalaşmaz ilk konuşmasından hemen anlayabiliyoruz. Çünkü Anadolu Türkçesine çok yakın, […]

Devamını oku


 Bu Hakikat Gönülleri Yaralıyor

  Konuşmacı: Sami GÜÇLÜ Bugün bu konferans vesilesiyle sorunumuzun, Türk kamuoyunda, sivil toplum kuruluşları nezdinde, siyasî hayatta ve alanda gündeme gelmesine, daha iyi anlaşılmasına vesile olmasını temenni ettiğimiz bu konferansın başarılı geçmesini diliyorum. Ben konuşma akışı içerisinde, kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Teknik bilgileri Federasyon Başkanımız verdi. Ben daha çok mesleğim gereği birkaç konuya dikkat çekmek […]

Devamını oku


 Avrupa Konseyindeki Faaliyetimiz

Konuşmacı: Mevlüt ÇAVUŞOĞLU Öncelikle sizleri saygıyla selâmlıyorum. Çok önemli bir toplantıda sizlerle beraber olmaktan ve katkı sağlamaya çalışmaktan gurur duyuyorum. Ben, bugün Avrupa Konseyi Parlamentosu’nda Ahıska Türklerinin anavatanlarına dönüşü için yapılan çalışmalar ve yine Ahıska Türklerinin hakları konusunda hazırlanan raporlar hakkında bilgi vermek için kürsüye çıktım. Aslında aramızda bugün çok değerli konuğumuz var. Yine Avrupa […]

Devamını oku


 Gürcistan Bu Meseleyi Halletmelidir

Konuşmacı: Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ Bu toplantı, hayırlı uğurlu olsun. Türkiye dışından gelen Ahıska Türklerine, kardeşlerimize de vatanınıza hoş geldiniz diyorum. Yunus Beye ve arkadaşlarına da çok teşekkür ediyorum, burada çok güzel bir toplantı yapacaklar. Ahıska Türkleri dış Türkler içinde en sıkıntılı olanlarıdır. Bu kardeşlerimiz Gürcistan’dan sökülerek götürüldüler. Gürcistan’la da ilişkilerimiz en yüksek noktada. Geçenlerde yeni […]

Devamını oku


 Türk Topluluklarının Sorunları

Konuşmacı: Prof. Dr. Nadir DEVLET Türk dünyası deyince aynı zamanda sorunları olan bir dünya ile karşı karşıyayız. Ahıska Türklerinin kaderini bir nebze ben de yaşamış, Stalin terörünün etkisi altında kalmış biri olarak buradan sizlere hitap etmek istiyorum. Küreselleşen dünya, insan hakları konusunda da birtakım girişimlerde bulundu. Ama dünyamızda sürgüne maruz kalan yersiz yurtsuz milyonlarca insan […]

Devamını oku


 Ahıska Türkleri: Kendine Özgü Durumları

Konuşmacı: Prof.Dr. Türkkaya ATAÖV Ahıska Türkleri, İkinci Dünya Savaşı (1939-45) yıllarında, İosif Vissarionoviç Djugaşvili’nin, yani Stalin’in (1879-1953) Sovyet Komünist Partisi Genel Sekreteri, Devlet Başkanı (1941-), Savunma Bakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı sıfatlarına dayalı buyruğuyla, Kafkasya’daki geleneksel yurtlarından, 15 Kasım 1944 gecesi birkaç saat içinde sökülüp alındılar ve Orta Asya ile Kazakistan’a sürüldüler. Onları sürenlere karşı hiçbir […]

Devamını oku


 Vatanın veya Uçurumun Kenarında

Konuşmacı: Dr. Fuad PEPİNOV Fergana olaylarından sonra Ahıska Türklerini tek etnik yapıda birleştiren faktörlerde zayıflamalar meydana geldiği gözlenmektedir. Kamp hayatı, işlenmiş bir suçun masum kurbanları olmaları ve bu suçu işleyenlerin bir gün cezalandırılacağına olan inançları ile vatan hatıraları, Ahıska Türklerinin etnik aidiyet duygusunun güçlenmesini ve dayanışmasını sağlayan en önemli unsurlarıdır.       Ahıska Türklerindeki toplumsal irade güçsüzlüğünün tarihî […]

Devamını oku


 Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesi

Konuşmacı: Hasan KANBOLAT Türkiye ile Güney Kafkasya başta olmak üzere eski Sovyet cumhuriyetleri arasında yük taşımacılığının ana unsuru olan demiryolu bağlantısının Türkiye-Ermenistan sınırının kapalı olmasından dolayı kesilmiş olması, iktisadî ilişkilerin belli bir sınırın üzerine çıkamamasına yol açmaktadır. Bu nedenle, Türkiye Ermenistan’ı devreden çıkaracak alternatif demiryolu projeleri oluşturmaya başlamıştır. Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu (KATB) Projesiyle Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan arasında, Batum-Hopa Demiryolu […]

Devamını oku


 Türk Dünyası ve Ahıska Türkleri

Konuşmacı: Prof. Dr. Anıl ÇEÇEN  Atlas Okyanusu’ndan Büyük Okyanus’a kadar uzanan Türk dünyası, tarihin her döneminde önemli gelişmelere sahne olmuştur. Tarih boyunca kurulmuş olan Türk devletleri böylesine büyük bir coğrafyanın değişik yerlerinde gündeme gelmişler ve her dönemde bir Türk varlığını dünyanın ana karası üzerinde devam ettirmişlerdir. En doğuda Yakut Cumhuriyeti ile başlayan bu coğrafya, en […]

Devamını oku


 Ahıska Türklerinin Tarih Arşiv ve Göç Konusu

Konuşmacı: Aleksandr OSIPOV Bu konferansta konuşmak üzere davet ettiğiniz için sizlere çok müteşekkirim. Benim ismim Aleksandr Osipov. Moskova’da faaliyet gösteren ‘Memorial’ adlı insan hakları örgütünün konsey üyesiyim. Burada iki önemli husus üzerinde durmak istiyorum: Öncelikle tarih araştırma meselesini ele almak istiyorum. Burada, Ahıska Türkleri namına konuşan dernek ve federasyonun lider ve temsilcileri vardır. Ahıska Türkleri bir […]

Devamını oku


 Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin Ahıska Halkının Vatana Dönüşüyle İlgili Faaliyeti

Konuşmacı: Boris ÇİLEVİÇ Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Ahıska Türkleri meselesine büyük ehemmiyet vermektedir. Konu AKPM tarafından çeşitli kararnameler ve tavsiye kararlarında ele alınmıştır. AKPM resmi belgelerde Ahıskalılar için “sürgün edilmiş Ahıska halkı” terimini kullanmaktadır. 1993 yılından bu yana kabul edilen kararnameler ve içerikleri aşağıda özetlenmiştir. *  “ Eski Sovyetler Birliği devletleri arasında halkların yer değiştirmesi […]

Devamını oku


 Ahıska Türklerinin Vatana Dönüşünde Son Durum

Konuşmacı: Yrd.Doç.Dr. Ayşegül AYDINGÜN 1944 sürgününden sonra başlayan ve 1956’da sona eren sıkıyönetim iskân kararından sonra, Ahıska Türkleri tarafından gündeme getirilen vatana dönüş taleplerini eski Sovyetler ile Gürcistan sürekli reddetmişlerdir. Bu süre zarfında kendi imkânlarıyla Gürcistan’a dönen Ahıska Türkleri ya sınır dışı edilmiştir ya da çeşitli şekillerde taciz edilerek Gürcistan’dan çıkmaları sağlanmıştır. Gürcistan geri dönüşle ilgili […]

Devamını oku


 Ahıska Sorunu İçin Temas ve Çözüm

Konuşmacı: Av. Ünsal AKTAŞ Ahıska sorununa çözüm ümidiyle uzak coğrafyalardan ata yurdumuza teşrif eden ‘küresel haymatlos’ kardeşlerim! Bundan iki yıl iki ay önce de  ‘Sürgünün 60. Yıl Dönümünde I. Ahıska Türkleri Konferansı’   vesilesiyle birlikte olmuştuk. Şair Fuzulî, “Söylesem tesiri yok, sussam gönlüm razı değil!” demiş. Öyleyse burada söylenmesi gerekli tüm gerçeklere mutlaka işaret etme zarureti vardır. Nitekim milyonlarca […]

Devamını oku


 Ahıska Türklerinin Vatana Dönüşünde Uluslararası Hukuk Bakımından Sorumluluk

Konuşmacı: Doç.Dr. İlyas DOĞAN – Arş. Gör. Berat Lale HACIOĞLU I-Sürgünün Avrupa Tarihindeki Yeri Sürgün ne yazık ki insanların tarih boyunca acı duydukları ve bu acıların nesilden nesile aktarıldığı bir yaptırım olagelmiştir. İnsanların her ne sebeple olursa olsun yaşadıkları, hatıralarını, sevinçlerini ve üzüntülerini hissettikleri bir yerden kendi isteğine rağmen ayrılmaya zorlanması insani bakımdan tahammülü zor ve […]

Devamını oku


 Fergana Olayları Acılı Bir Sayfadır

Konuşmacı: Abdürrahim POLAT Ben Özbekistan Birlik Partisi Genel Başkanı olup, ABD’de yaşamaktayım. Bana söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir toplantı, vatanınız Ahıska’da düzenlense memnuniyetle katılmak isterim. Burada yapılan konuşmalarda bazı arkadaşlar, Fergana olayları münasebetiyle bizim partimizi itham ettiler. Ancak bu doğru değildir. Tabii ki bu olaylar Ahıska Türklerinin acılı tarih sayfalarını teşkil etmektedir. Bu konuda […]

Devamını oku


 Bu Yoldan Şerefle Geçeceğimizden Eminiz

Konuşmacı: Zviad KVACHANTIRADZE Saygıdeğer Baylar ve Bayanlar, Sizlerle düşüncelerimi paylaşmak benim için büyük bir mutluluktur. Gürcistan temsilcileri olarak, bu Konferansa katılmak ve değerli görüşlerinizi öğrenmek, bizim için fevkalade önemlidir. Konuşmalarınızı büyük ilgiyle dinleyerek Gürcistan Hükümetine detayli bilgileri sunacağız. İletmek istediğim ana mesajımın sizler için enteresan olacağını ümit ediyorum. Bugün bu salonda yapılmış olan konuşmalarla ilgili olarak, […]

Devamını oku


 Konferans Sonuç Bildirgesi

27 Ocak 2007 tarihinde İstanbul’da yapılan Uluslararası Ahıska Türkleri Vatana Dönüş Konferansı, birçok bilim ve siyaset adamları ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin iştirakiyle toplanmış, yapılan konuşmalar sonucu aşağıdaki hususların Türk ve Dünya kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir:   1.             Ahıska şehri ve çevresinde yaşayan ahali, hiçbir suç işlemedikleri hâlde, tarihî vatanlarından sürülmüşlerdir. İkinci Dünya Savaşı’nda, tabi oldukları […]

Devamını oku


 Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisi ile Görüşme

Federasyonumuz tarafından düzenlenen Ahıska Türkleri Konferansı öncesinde Gürcistan’ın Ankara Büyükelçisini ziyaret ettik. Bu ziyaretin amacı, Gürcistan Devlet Bakanı (sabık) Georgi Haindrava’nın geçen yıl Ankara ziyaretinde verilen resmî yemekte tanıştığımız Sayın Büyükelçiyle baş başa konuşmak, konferansa davet etmek ve hem de ülkesinin Ahıska Türklerinin vatana dönüşüyle ilgili düşüncelerini öğrenmekti. 2006 yılının son günleriydi. Telefonla randevu aldık. […]

Devamını oku