Bu Dergi

Aziz okuyucu, Bu dergi, mazlum Ahıska Türklüğünün derdine derman olmak amacıyla kurulmuş olan ULUSLARARASI AHISKA TÜRK DERNEKLERİ FEDERASYONU’nun yayın organıdır. Ahıska Türklerinin yurt içi ve yurt dışındaki dernekleri bir araya gelerek merkezi Ankara’da bulunan Uluslararası Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu’nu kurdular. 19 Haziran 2004 tarihinde birinci olağan genel kurulunu yapan Federasyon, yeni yönetim organlarını oluşturdu. Federasyon […]

Devamını oku


 Hâlimiz Yolumuz ve Çaremiz

Ahıska Türkleri, Anadolu Türklüğünün çok aziz bir parçasıdır. Ne yazık ki talihi yüzüne gülmeyen Ahıskalılar, 1828 Osmanlı-Rus savaşıyla Türkiye’den koparılmış, 1944 yılında da vatanlarından sürülmüşlerdir. Ahıskalılara zulmeden Stalin, 1953 yılında ölmüş, onun ceberrut düzeni de 1990 yılında çökmüş; ne yazık ki Ahıskalıların kaderi değişmemiştir. Türkiye’nin yanı başındaki Ahıska ve çevresinin mazlum halkı, 60 seneden beri […]

Devamını oku


 Ahıska Türklerinin Rusya Dramı

Uluslararası Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve İzmir Dernek Başkanı Dr. İbrahim Agara, Rusya’nın Rostov ve Krasnodar vilâyetlerine giderek, orada zor şartlar altında hayat mücadelesi veren ve ABD’ye göç etmek zorunda bırakılan Ahıska Türkleriyle görüştü. Federasyon Danışma Kurulu Üyesi Gazeteci Yazar Hakkı Dedeler, Agara’yla Krasnodar’la ilgili bir röportaj yaptı. 1944’te Stalin tarafından anavatan Ahıska’dan […]

Devamını oku


 Ahıska Meselesine Ermeni Reçetesi!

Ahıska bölgesi, tarihî bir Türk vatanıdır. Bölge sakinleri, yüzyıllardan beri burada yaşamaktaydı. Daha önce Safevî Türkmen Devletine tâbi olan bu bölge, Osmanlı ordularının Şark Seferleri sırasında, 1578 yılında Türkiye’ye dahil edilmiştir. 1828 ağustosunda Rusların eline geçen Ahıska bölgesi, Çarlık devrinin nüfus kaydırma politikasıyla Ermeni iskânına sahne oldu. 1917 yılında Çarlık yıkıldı. Fakat Gürcü asıllı Stalin’in […]

Devamını oku


 Bir Mektup Bin Hayret

Gürcistan’da uzun zamandan beri politik çevrelerin, kamuoyunun, medyanın ve aydınların genel olarak Ahıskalı Türklerin Ahıska’ya dönüşüne karşı çıktığını biliyoruz. Öte yandan Ahıska bölgesinin tarihi üzerine asılsız tezler üretilerek yıllarca Gürcü kamuoyuna önyargılar aşılandığı da bir gerçektir. Bu açıdan Yunus Zeyrek’in kitap ve makaleleri, konunun değişik boyutları ve iç yüzünü kapsayan önemli malzeme içermektedir [1]. Bu noktadan […]

Devamını oku


 Ahıska Türklerinin Bitmeyen Göç Trajedisi ve Ardahan’dan Sarıkaya’ya Göçler

Yozgat ilinin Sarıkaya ilçesinin merkezi olan ve geçmişte Terzili Hamamı ya da kısaca Hamam Köyü olarak bilinen yerleşim alanı, 93 Harbi olarak da bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın yakıp yıktığı güneybatı Kafkasya’dan gelen ve köken itibarıyla soyları Orta Asya’ya dayanan Kazak-Borçalı uruğundan Ahıska Türkleri tarafından kurulmuştur. Bunlara halk arasında 93 Muhacirleri veya yanlış biçimde Kars Muhacirleri […]

Devamını oku


 Türkiye-Ermenistan Sınır Kapıları

Ahıska ve Ahıskalılar konu edilince Ahıska’nın hemen güneyinde bulunan Ermenistan’ın Türkiye ile sınırını ve sınır kapılarını da incelemek gerekmektedir. 4 No’lu sınır taşından başlayıp 148 No’lu sınır taşında son bulan Türkiye-Ermenistan sınırının toplam uzunluğu 325 km.’dir. Bu sınırda kapalı durumda olan iki sınır kapısı bulunmaktadır: Alican Karayolu Sınır Kapısı ve Akyaka Demiryolu Sınır Kapısı. Alican […]

Devamını oku


 Ahıska Meşhurları – III

  17. Mehmed Paşa Diğer kaynaklarda adına rastlayamadığımız Ahıskalı Mehmed Paşa hakkında şimdilik Sicill-i Osmanî’deki bilgilerle yetinmekteyiz. Mehmed Paşa, Üçünce Mustafa Han zamanı devlet adamlarındandır. Önce kul kethüdası ve 1754 yılında yeniçeri ağası oldu. Bıyıklı Ali Paşa, onun sadrazamlıkla müjdelendiğini öğrenip azledilmesini başararak Manisa’ya sürdürdü. Sadrazam olan büyük şair ve devlet adamı Koca Ragıb Paşa’yla […]

Devamını oku


 Bakü Cemiyet-i Hayriyesinin Dikkatine

     Bu yazı, 1915 yılında Kars, Ardahan, Çıldır ve Göle’de Rusların giriştiği katliamdan sonra bölgeye yardım elini uzatan Bakü Cemiyet-i Hayriyesi’nin faaliyeti üzerine yazılmıştır. Söz konusu katliam üzerine Ahıskalı Halk Şairi Sefilî’nin destanını daha sonra neşredeceğiz. Bizim Ahıska Bakü Cemiyet-i Hayriyesi, beyannamesinde Kars ve Ardahan taraflarında kalan kadın ve çocukların Bakü ve Gence’ye getirilmesi […]

Devamını oku


 Acara’da Neler Oluyor?

Sevgili komşumuz Gürcistan, tarih boyunca bir türlü beli doğrulmayan ülkelerden biridir. Eski Sovyet cumhuriyetleri şöyle böyle iki ayağı üzerinde durmayı başarmışken Gürcistan hâlâ iç meseleleriyle uğraşmaktadır. Bizce bunun iki sebebi var: Birinci sebebin tarihi çok eskilere gitmektedir. Ki bu, ülkenin bulunduğu coğrafî konumdan kaynaklanan hassas bölge özelliğidir. Bundan dolayıdır ki Gürcistan coğrafyasının tarihi bin bir […]

Devamını oku


 Ahıska Âşıkları – IV

EMRAH Hayatı hakkında bilgilerimiz çok sınırlı olan bir halk şairidir. Ahıska’nın Varnet köyünde dünyaya gelmiştir. Erzurumlu Emrah’tan önce adını duyurmuş ve kendi yöresinde şöhret kazanmıştır. XIX. yüzyıl başlarında yaşadığı rivayet edilmektedir. 1828 Ahıska’nın Rusların eline düşüş felâketini görmüş ve bu olaydan kısa bir zaman sonra vefat etmiştir. Saz çalmayan fakat usta deyişleri olan Emrah, Işığî […]

Devamını oku


 Harekete Güç Halkımıza Moral

Uluslararası Ahıska Türk Dernekleri Federasyonu’nun faaliyete geçmesi, Ahıska Türklerinin yaşadığı her yerde büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Birçok mesaj, telefon ve mektupla memnuniyet duygularını bizimle paylaşan bütün hemşehrilerimize teşekkür ediyor, bize olan güven duygularının artarak devam etmesini diliyoruz. Yaşanan bölünmüşlüklere son vererek el ele, gönül gönüle, halkımızın derdine deva olmaktan başka bir amacı olmayan hareketimizin dalga […]

Devamını oku


 Edebiyatımızdan

Cihan, vatan’dan ibarettir itikadımca… Yahya Kemal BEYATLI Yahya Kemal BEYATLI (1884-1958) Türk edebiyatının en önde gelen şairlerindendir. Makedonya-Üsküp’te dünyaya geldi. İlkokulu burada okudu. Orta öğrenimini Selanik ve İstanbul’da tamamladı. Paris Siyasal Bilgiler Fakültesinde okudu. İstanbul’da üniversite hocalığı yaptı. Varşova ve Madrid elçiliğinde bulundu. Milletvekilliği yaptı. 1948’de Türkiye’nin Pakistan Büyükelçiliğine tayin edildi. İstanbul’da vefat etti. Ünlü […]

Devamını oku


 Federasyonumuz ve Derneklerimiz

(Federasyon 2007 Ekim ayında Başkan Yunus Zeyrek’in müracaatıyla mahkeme tarafından feshedilmiştir.) FEDERASYON BAŞKANI : Yunus Zeyrek Başkan Yardımcısı : İbrahim Agara Başkan Yardımcısı : Mürefeddin Sakimov – Genel Sekreter : Mehteber Kadirova Muhasip : Paşali Seferov Üye : Kâzım Dursun Üye : Laçin Dursunov Üye : Orhan Uravelli Üye : Mevlüt Eşref Üye : Selim Khalilov Federasyon Yönetim Kurulundan: Kâzım Dursun, Mehteber Kadirova, İbrahim Agara, Yunus Zeyrek […]

Devamını oku


 Ağlamasa

Bir Azeri ozan dokunsa tara, Özüm ağlamasa adam değilim! Ahıska Türkleri tutulsa bara Gözüm ağlamasa adam değilim… Bişkek, Bakü, Gence, Batum, Acara, Semerkant, Urumçi, Taşkent, Buhara, Oğlum kurban olsun bizim diyara, Kızım ağlamasa adam değilim… Ey Kafkas kartalı, uç üzerimde, Kim olmak istemez benim yerimde, Harfler konuştukça şiirlerimde, Yazım ağlamasa adam değilim… Osman KAYA

Devamını oku


 Haberler

DÜNYA TÜRK GENÇLİK GÜNLERİ ve KURULTAYI ROMANYA’DA YAPILDI Başbakanlık Tanıtma Fonu ve TİKA’nın desteğiyle Türk Ocakları, Romanya Müslüman Tatar Türklerinin Demokratik Birliği ve Romanya Demokrat Türk Birliğinin birlikte düzenledikleri XI. Türk Dünyası Gençlik Günleri, 4-11 Eylül tarihleri arasında Romanya’nın Köstence şehrinde yapıldı. Kurultaya, ülkelerini ve topluluklarını temsilen delege ve gözlemci olarak 230 kişi katıldı. 5 […]

Devamını oku