Editör Yazısı

Merhaba Sevgili Okuyucularımız, Büyük bir sevinç ve heyecanla derginizin üçüncü sayısını sunuyoruz. Bu sayıyı da öncekiler gibi dolgun bir muhtevayla hazırlamaya çalıştık. Dergiyi üç ayda bir çıkarmanın, bazı okuyucularımızı sıktığına dair haberler almaktayız. Onlar, bu derginin daha kısa zaman aralıklarıyla çıkmasını arzu ediyorlar. Bu güzel arzuya katılmamak elde değil. Ne var ki şartlarımız şimdilik bunu […]

Devamını oku


 “Ahıska Türkler Soykırımı” Kabul Edilmelidir

Yusuf URAMALI Bu kadar felâkete maruz kalmış olan milletimiz, her fırsatta köşeye sıkıştırılmaktadır. Tarih yapraklarını karıştıranlar bu hazin tecellîyi görürler. Bunun en son örneği İstiklâl Savaşı’mızdır. Büyük bir imparatorluğun çocukları olan Türkler, devletin zayıflatılmasıyla hakim olduğu topraklardan çıkarılmış, sonra da Anadolu’da boğulmak istenmişti. XIX. yüzyıl başlarından itibaren her cepheden üstümüze yağan ateş yağmuru, önce Çanakkale […]

Devamını oku


 İnsanlık Âlemine Beyanımdır

Kâmile ZUBANOVA Bir erkeğin eşi ve birkaç çocuğun da annesi olan, artık dünyaya veda etmenin eşiğinde bulunan bir hanımefendinin maruz bırakıldığı insanlık dışı muameleyi anlattığı bu yazıyı, insanlık değerleri üzerine düşünen, dünyada insan haklarıyla ilgili olarak ülke teftişine çıkan ve insanlık şerefi taşıyanlara ithaf ediyoruz. (Bizim Ahıska) İNSANLIK ÂLEMİNE BEYANIMDIR       Ben, Gürcistan’ın Ahıska vilâyetine […]

Devamını oku


 Stalin Öldü

Öldürdü gec ecel o şeraret dehasını, Zulmün, şekavetin ezelî mübtelâsını! Dahhâk onunla ölçüşemez boy, kan içmede, Şeytana sattı fitnelerin ibtidasını… Stalin öldü, şimdi cehennem yolundadır, Vâsıl olunca hapsedecek kethudasını. Sürgün eder zavallıyı Moskof diyarına, Yalnız kalır, sürer o cehennem safasını! -1953- San’an (M. Sadık Aran: Karabağ 1895-İstanbul 1971)

Devamını oku


 1957 Kararnamesi ve Sonuçları

Orhan URAVELLİ Sovyetler Birliği’nin üst yasama organı olan SSCB Yüksek Sovyet Prezidyumu’nun Savaş Döneminde Sürgün Edilmiş Kırım Tatarları, Balkarlar, SSCB Vatandaşları Olan Türkler, Kürtler, Hemşinliler ve Ailelerinin Özel İskâna Tabi Tutulmalarıyla İlgili Sınırlamaların Kaldırılmasına Dair 135/142 Sayılı ve 28 Nisan 1956 Tarihli Karardan, Ahıskalı Türklerle ilgili yazılar ve araştırmalarda defalarca bahsedilmiştir[1] Buna göre, 1944’te Gürcistan’dan sürülmüş SSCB […]

Devamını oku


 Ahıska Türklerinin Vatana Dönüşü Yolundaki Gelişmeler

Paşali SEFEROĞLU Ahıska Türkleri açısından son yıllarda gelişen önemli olaylardan biri, hatta en önemlisi, bu konunun Avrupa Konseyi ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Göç, Mülteciler ve Nüfus Komisyonu tarafından gündemde tutulmasıdır. 18 Mart 2005 tarihinde AKPM üyesi İsviçreli Parlamenter Ruth Gaby Vermont Mangolt tarafından hazırlanan “Yerlerinden Edilmiş Mesket (Ahıska Türkleri) Halkının Durumu” başlıklı raporun, […]

Devamını oku


 Gürcistan, Ahıska Türkleri ve Avrupa Konseyi

Tevfik SULİYEV Avrupa Konseyi ile Gürcistan’ın ilişkilerinde Ahıska Türkleri meselesi önemli bir noktayı teşkil etmektedir. Zira SSCB’nin dağılmasından sonra bağımsızlık kazanan Gürcistan Avrupa Konseyi’ne üye olurken,  yapılan müzakerelerde Ahıska Türklerinden de bahsedildi. 1999 yılında Gürcistan Avrupa Konseyi’ne üye olurken, Gürcistan’ın önüne konulan ön şartlardan biri de Ahıska Türklerinin vatanlarına dönüşüne izin vermesi ve bu dönüşü organize […]

Devamını oku


 Ahıskalıların Sorunu Gündeme Nasıl Taşınır

Aydın KARASÜLEYMANOĞLU Gelişen iletişim araçları bir yandan dünyayı küçültürken öte yandan haklı davaların duyurulmasına bir ölçüde de engel olmaktadır. Uzay uydu araçları, internet bağlantıları, yaygınlaşan TV kanalları, devreye sokulan dev rotatifler, teknolojik açıdan sonsuz kolaylıklar sunarken, küreselleşen ve değer yargıları değişen toplumların, böylesine hızlı iletişim ortamında dikkatlerini belli bir konuya yoğunlaştırmaları da aynı ölçüde zorlaşmaktadır. […]

Devamını oku


 Biz, Ermeniler ve Onlar

Nusret KOPUZLU Giriş Bugün üzerinde yaşadığımız vatan toprakları, asırlardan beri birçok milletin sahip olmak istediği stratejik önemi haiz bir coğrafya parçasıdır. Bu milletler, İngiliz, Fransız ve Ruslarla irili ufaklı diğer Hıristiyan topluluklardır. Bir zamanlar Haçlı taassubuyla yurdumuzu istilâya gelen bu milletler, günümüzde de bu emellerinden vazgeçmemişlerdir. Ülkemizin aleyhinde birçok faaliyete gizli veya açıktan destek vermekte, şer kuvvetlere […]

Devamını oku


 Ahıska Meşhurları – V

Yunus ZEYREK 31.  Osman Server Atabek Osmanlı Devletinin 1828 savaşında Rusya’ya bıraktığı Ahıska’dan yetişen çok değerli bir şahsiyet de Osman Server Beydir. Kıpçak Atabekleri sülâlesinden Osman Server Bey, 20 Ağustos 1886 tarihinde Ahıska’da dünyaya geldi. Babası Feyzullah Bey, annesi, Ufalı Zeynep Hanımdır. Ömer Faik Efendiden özel Türkçe ve din dersleri aldı. Tiflis’te Rus lisesini bitirdi. 1904’te […]

Devamını oku


 Bir Kitabın Anlattıkları

Yunus ZEYREK Ahıskalı ünlü gazeteci-yazar ve fikir adamı Ömer Faik’le ilgili en ciddî çalışmaları yapan kişi, şüphesiz rahmetli Prof. Şamil Gurbanov’dur. Biz bu yazımızda, Şamil Gurbanov tarafından kaleme alınan, “Azerbaycan’ın Görkemli Adamları” üst başlığıyla basılan ve Ömer Faik’in hayatını anlatan monografiyi tanıtmaya çalışacağız. Sözünü ettiğimiz kitap 208 sayfadan meydana gelmektedir. Kitabın ilk sayfalarında müellifin dört […]

Devamını oku


 Prof. Dr. M.Fahrettin Kırzıoğlu ile Görüşme

Şahver KARASÜLEYMANOĞLU 10 Şubat 2005 günü akşamı, evimizin telefonu çaldı. Araştırmacı-Yazar dostumuz Yunus Zeyrek arıyordu. Üzüntüyle, Prof. Dr. Fahrettin Kırzıoğlu’nu yitirdiğimizi, ertesi günü Cebeci Asrî Mezarlığında toprağa verileceğini bildirdi. Eşimle birlikte o gün mezarlığa gidip defin törenine katıldık. Kırzıoğlu’nun oğulları ve bazı dostları vardı. Can dostu Yunus Zeyrek, Hocanın oğullarıyla birlikte taziyeleri kabul ediyordu. Bundan […]

Devamını oku


 Ahıska Âşıkları – V

Yunus ZEYREK ÇILDIRLI ÂŞIK ŞENLİK Âşık Şenlik, Osmanlı Devleti zamanında Ahıska’nın başkent olduğu Çıldır Eyaletinin en güçlü âşıklarından biridir. Şenlik’in ataları, Tiflis güneyindeki Borçalı bölgesinden gelip bugünkü Ardahan ilimizin Çıldır ilçesine bağlı Suhara köyüne yerleşmiş muhacir Terekeme-Karapapaklardandır. Şenlik, 1853 yılında Kadir Efendiyle Zeliha Hanımın oğlu olarak Suhara köyünde dünyaya geldi. Esas adı Hasan olup mahlâsı Şenlik’tir. Av merakı olan […]

Devamını oku


 Batona Yakob, Şarabı Fazla Kaçırmış

Muhibbi AHMEDOV Küreselleşmenin cilvelerinden biri olsa gerek; Gürcistan’ın ta Ozurget İlçesinin Nasakirali köyünden Yakob Grdzelidze, Sayın Yunus Zeyrek’in Acaristan ve Acarlar ile Ahıska Bölgesi ve Ahıska Türkleri adlı kitaplarını polemik konusu yapmaya kalkışmaktadır. Tiflis’te Rusça olarak yayınlanan bir gazeteye bu konuda mektup gönderen Yakob, Meskh olduğunu iddia etmektedir.[1] Bir Meskh olduğunu iddia eden Yakob’un Zeyrek’in kitabını okuyup polemik yapabilecek kadar […]

Devamını oku


 Edebiyatımızdan

Arif Nihat Asya (1904-1975)   Edebiyatımızda “Bayrak” şairi olarak tanınmış ünlü bir şair ve yazardır. İstanbul’un Çatalca ilçesinin İnceğiz köyünde doğdu. Akrabaların himayesinde büyüdü. Bu yüzden şiirlerinde öksüzlüğünün acısını derinden duymuş ve duyurmuştu. Orta tahsilini Bolu ve Kastamonu Liselerinde tamamladıktan sonra, İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu’nun Edebiyat Bölümü’nden mezun oldu. Adana, Edirne, Malatya, Kıbrıs, Eskişehir ve Ankara’da çeşitli liselerde […]

Devamını oku


 Bir Ahıska Masalı

Fatma DEVRİŞOVA YETIM OĞLAN             Vahtın birinde zamanın ikisinde bir yetim oğlan var idi. Anası yoh babası yoh, sahapsız geziyerdi. O ki yaşi geldi on altı, on sekize, getti bir ağaya dedi ki: -Ağa, ben sene nöker olem, beni nökerlüğa al. Bene yigirmi beş kuruş halal para ver bir yıla. Ağa dedi: -Ola oğul, yigirmi beş kuruş […]

Devamını oku


 Ne Dedim?

Yusuf SERVEROĞLU İstanbul’da bir programa katılmak üzere Yunus Zeyrek Ankara’dan, Yusuf Serveroğlu da Moskova’dan  gelmişlerdi.  Halkımızın içinde bulunduğu şartlar üzerine sohbet ediliyordu. O sırada Yunus Zeyrek, Serveroğlu’na bir soru sordu, “Yusuf Dada, hakkında ileri geri konuşanlar oluyor. Biz bu meselelerin evveliyatını ve teferruatını yakından bilmiyoruz. Bu hususta siz ne dersiniz?” Serveroğlu, o anda kısaca birkaç söz […]

Devamını oku


 Toplu Konut İdaresinden Ahıska Konutları

Dr. İbrahim AGARA Eski Sovyetler Birliği coğrafyasında büyük ıstıraplarla hayat mücadelesi veren Ahıska Türkleri için TBMM, 02.07.1992 tarihinde 3835 sayılı Ahıska Türklerinin Türkiye’ye Kabulü ve İskânına Dair Kanun’u çıkarmıştır. Bu kanun çerçevesinde 1994 tarihinden sonra 50 bine yakın insan iskânsız göç etmiş ve Türkiye’nin muhtelif şehir ve kasabalarına yerleşmişlerdir. Birkaç defa sürgün ve soykırıma maruz […]

Devamını oku


 İki Ahıskalının Ahıska Köyleri Üzerine Karşılıklı Deyişmesi

Orhan URAVELLİ – Adem AHISKALI Orhan: Ahıska’dan çıhdım  şaşurdum yoli, Bir araba geçti otinen doli, Süren bir kız idi, başi kişmorli, Kız sen Ahıska’nın neresindensin? Adem: Ahıska’dan çıhmiş şaşurmiş yoli, Zahar ki, bilmiyer sağinen soli, Naçar kalmiş burada, kırılmiş koli, Ola Ahıska’nın neresindensin? Orhan: Çapanın ağzıni taşa vuran mi? Tavşalın ucuna para yığan mi? Temlala, yohsam ki, Karatuban mi? Kız […]

Devamını oku


 Haberler

Mehteber KADİROVA 1.                        AHDEF’TE HİNKAL GÜNÜ   Federasyonumuzun Ankara-Maltepe’deki ofisinde 7 Mart Pazartesi günü  “Hinkal Günü”  yapıldı. Akşam saatlerinde Ahıskalı hanımlar tarafından pişirilen Ahıskalıların millî yemeği hinkal, konuklara ikram edildi. TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Recep Sanal, Devlet Arşivleri Genel Müdürü Yusuf Sarınay, TESKOMB Başkanı A. Kadir Akgül, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasî İlişkiler Genel Müdür […]

Devamını oku